Onze duinen

Broedseizoen

Het broedseizoen loopt van 1 maart tot 1 september.

Drie duingebieden

Dunea beheert drie duingebieden tussen Monster en Katwijk. Het gaat om de duinen van Solleveld, Meijendel en Berkheide. De duingebieden hebben veel te bieden. Door de variatie in landschap en klimaat herbergen de duinen een grote rijkdom aan flora en fauna. U kunt er dan ook heerlijk recreëren; in de volle Randstad vormen de duinen een oase van rust.

Omdat de duinen voor de drinkwaterproductie van groot belang zijn, hebben wij als beheerder een belangrijke taak te vervullen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle functies die de duinen hebben: waterwinning, ruimte voor natuur en recreatie.

Natuurwerkdag 7 november 2015

In onze beheernota "tussen strand en stad" delen wij onze visie op de duinen met de buitenwereld en geven we richting aan de uitvoering van ons werk. De duinen bergen een grote rijkdom aan schatten en je kunt er volop genieten van rust en ruimte. Om die ook voor de toekomst te behouden zijn grote inspanningen nodig. We doen dat met ondersteuning van onze vrijwilligers. Daarom doen wij op 7 november van 9.00-13.00 uur mee aan de Natuurwerkdag. Er zijn diverse werkzaamheden in Meijendel en Solleveld. Kijk voor meer informatie op www.natuurwerkdag.nl.

Excursies

Ontdek de functie, de flora en fauna van de duinmeren tijdens één van onze excursies door de duinen.