Werkzaamheden 2016-2017

Wij zorgen goed voor de duinen van Meijendel. Niet alleen omdat ze noodzakelijk zijn voor de productie van drinkwater. Ook omdat het een prachtig natuurgebied is waar u kunt wandelen, fietsen, paardrijden en hardlopen. Daarom gaan we vanaf 1 september 2016 weer van start met werkzaamheden.
 

De meeste werkzaamheden vinden plaats in het westelijke deel van Meijendel in gebieden die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Wel kruist het werkverkeer op een aantal locaties de fiets-, ruiter- en wandelpaden. Tijdens de werkzaamheden zijn De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea en pannenkoekenrestaurant 'Boerderij Meyendel' gewoon bereikbaar en open.
 

Meijendelseweg: verlaagd en asfalt vervangen door klinkers
De Meijendelseweg is de enige toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer naar de vallei Meijendel. We gaan deze weg verlagen en het asfalt vervangen door klinkerbestrating. Om de hinder voor het recreatieve verkeer zo veel mogelijk te beperken, bieden we alternatieve routes:
 

Fietsers kunnen gebruikmaken van fietspad 1 of 2
Wandelaars kunnen gebruikmaken van de witte wandelroute (1,5 km).
Auto’s bereiken de vallei via een tijdelijke route die naast de werkzaamheden ligt. Touringscars, auto’s met paardentrailer en motorrijtuigen zwaarder dan 3500 kg hebben tijdelijk geen toegang tot de vallei.


Witte wandelroute: verhard
De witte wandelroute van 1,5 kilometer wordt vóór 1 september verhard en vervangt het opgeheven wandelpad langs de Meijendelseweg 3.


Watertorenplein: waterwinning vervangen
Langs het fietspad tussen het Watertorenplein en fietsenstalling Koningsbos vervangen we een waterwinning. Hiervoor sluiten we het ruiterpad tijdelijk af.


Ruygenhoek: onderhoud putten, waterleiding en duinmeren
In de Oostduinen in het gebied Ruygenhoek gaan we oude waterputten renoveren en nieuwe putten boren. Verder leggen we een nieuwe waterleiding aan en gaan we de duinmeren schoonmaken. Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.


Sprang A: renoveren en herstellen
Sprangen zijn drooggelegde open kanalen in het duinlandschap. We gaan Sprang A renoveren en de natuur herstellen. Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.


Oude dienstweg: verwijderd
In het najaar verwijderen we de oude dienstweg van asfalt. Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.


Houd deze website in de gaten voor meer informatie over alle werkzaamheden in Meijendel en de reconstructie.
Bekijk hier de folder.

Solleveld

Werkzaamheden
december 2016 tot eind februari 2017

In opdracht van Dunea gaat aannemer J. Jonker & Zn. natuurverbeteringswerkzaamheden uitvoeren.
Voor de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk klein materieel ingezet of het werk wordt handmatig uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het verwijderen van duinvreemde soorten zoals de Amerikaanse vogelkers. Daarnaast worden enkele naaldbomen weggezaamd om ruimte te bieden aan duinheide en het grijze duin.


Waarom

Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied (Solleveld en Kapittelduin). Hierdoor geldt conform het Natura 2000-beheersplan een zorgplicht voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van droog duinbos en van het Kalkarme Grijze Duin.

Wat merkt u er van

Gedurende de gehele periode van werkzaamheden is het gebied afgesloten voor al het publiek. Dit gebeurt door het plaatsen van hekken.
Deze afsluiting noodzakelijk in verband met uw veiligheid.


Na de werkzaamheden

Na de uitvoering van de werkzaamheden heeft het duinbos een open structuur. De cultuurhistorische walletjes zijn nu goed zichtbaar net als de oude eikenstoven. Er is nu ruimte voor duinheide en een open stuifplek met grijs duin. Het begrazingsgebied van Solleveld wordt uitgebreid in Sollebos. Daarom wordt een deel van Sollebos voorzien van hekken. Na de werkzaamheden wordt het gebied legaal opgesteld, alleen tegen dan andere regels. Grootste verandering is dat recreatief gebruik met honden niet langer toegestaan is, conform de APV van de gemeente Den Haag.  


Vragen en informatie

Via twitter @detapuit en facebook De Tapuit kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen. Vragen kunt u mailen aan: natuur@dunea.nl