Werkzaamheden

Werken in de duinen

De duinen zorgen voor ons water, wij zorgen voor onze duinen. Jaarlijks bezoeken 1 miljoen mensen onze natuurgebieden. De duingebieden van Solleveld, Meijendel en Berkheide zijn noodzakelijk voor de productie van drinkwater. Daarnaast zijn het prachtige natuurgebieden (Natura2000) waar u kunt wandelen, fietsen, paardrijden en/of hardlopen. De komende periode voeren we onderhoudswerkzaamheden en grotere projecten uit aan recreatieve voorzieningen.

Reguliere werkzaamheden

Regulier onderhoud en verbeteren van wegen en paden is noodzakelijk. We doen er alles aan om hierbij overlast te voorkomen en spannen ons in om de natuur in het gebied zo min mogelijk te verstoren.
Overzicht reguliere werkzaamheden

Overzicht projecten in de duinen

Naast regulier onderhoud in het duin, voert Dunea het komende seizoen ook grote projecten uit:

Programma Berkheide

Duingebied Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Daarom optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties. Voor de natuurwaarden worden tegelijk betere condities geschapen.
Lees meer over Programma Berkheide

Hart van Meijendel toekomstbestendig

In duingebied Meijendel in Wassenaar krijgt ‘het hart’ een opknapbeurt. De buitenruimte wordt op punten aangepast, zodat verschillende soorten bezoekers beter en veiliger hun weg vinden. In 2021 heeft Bezoekerscentrum De Tapuit een update gekregen op duurzaamheid, actualiteit en educatie - met meer ruimte voor wat heel Nationaal Park Hollandse Duinen te bieden heeft.
Lees alles over dit project