Solleveld

Kenmerkend voor Solleveld is het open én gesloten karakter van het gebied. In het open gedeelte zijn voornamelijk open duinsoorten te vinden, zoals helmgras en lage struikjes. Het gesloten deel kenmerkt zich door meer begroeiing, zoals eikenbomen en heide. De eikenbomen in het gebied zijn bijzonder omdat deze nergens anders in Nederland zo dicht bij de zee staan. In het voorjaar komt u in het eikenbos ook veel bloeiende boshyacinten tegen.

 

Een bezoek

U kunt het duingebied Solleveld alleen bezoeken als u in het bezit bent van een passe-partout. De reden daarvoor is dat we het effect van mensen op de vele broedvogels in Solleveld willen beperken. Het is belangrijk dat dit prachtige gebied - en alles wat er groeit en bloeit - blijft zoals het is. Passe-partouts zijn aan te vragen bij het Zuid-Hollands Landschap, telefoon: 010-2722222. Om in aanmerking te komen voor een passe partout Solleveld moet u beschermer zijn van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Kosten beschermersschap € 20,--, kosten passe partout Solleveld € 12,50. Duinwachters houden toezicht in het gebied en controleren of bezoekers in het bezit zijn van een passe-partout.

Wachtlijst: U kunt alleen op de wachtlijst voor een passe-partout Solleveld komen als u beschermer bent van Het Zuid-Holland Landschap.

Let op! Honden zijn in dit gebied niet toegestaan.

Duinwachter Leo op Twitter

Solleveld is een voor het publiek gesloten gebied. Maar via internet kunnen geïnteresseerden toch betrokken blijven bij dit mooie natuur- en waterproductiegebied. Hoe? Via Twitter kunt u de activiteiten van Duinwachter Leo volgen; @duinwachterleo deelt regelmatig prachtige foto's en interessante berichten over zijn werkzaamheden in dit bijzondere duingebied. Volg Duinwachter Leo meteen om online op de hoogte te blijven!