Meijendel

In Meijendel is een duidelijk onderscheid te maken in drie verschillende gebieden: het buitenduin, het middenduin en het binnenduin. De verschillen tussen deze gebieden zorgen ervoor dat u zich in Meijendel goed kunt oriënteren. Want hoe meer u richting het binnenduin gaat, hoe hoger de begroeiing is.

Ook aan het geluid van de vogels kunt u weten waar u zich bevindt. In het buitenduin maken de vogels korte, harde geluiden. In het binnenduin is het dichter begroeid en zingen de vogels meer melodieus.

Buitenduin

Het buitenduin ligt aan de zeezijde van Meijendel: de zeereep met daarachter paraboolduinen en vochtige duinvalleien. Lokaal zijn er duindoorns en meidoornstruwelen te vinden. Dit is het gebied van de graspieper, roodborsttapuit, tapuit en veldleeuwerik.

Middenduin

In het middenduin, waar de infiltratieplassen liggen, is de begroeiing hoger. Hier staan veel meidoorns en lokaal is er wat moeras, bos en rietland te vinden. Dit maakt dat er veel eenden voorkomen. Vogelsoorten zoals de nachtegaal, rietgors, fitis, grasmus en zwartkop leven ook in het middenduin.

Binnenduin

Het binnenduin bestaat uit grote valleien en paraboolduinen. In dit gebied is veel bos; lokaal zijn er wat lage graslanden en struweel. De merel, tjiftjaf, vink, havik, boompieper en boomleeuwerik zijn voorbeelden van vogels die u in het binnenduin tegenkomt.

Flora en fauna

In welk seizoen u het gebied ook bezoekt, er zijn altijd mooie taferelen in Meijendel te zien. In het voorjaar bloeien meidoorns en in de herfst zijn er volop paddenstoelen te vinden. De verscheidenheid aan begroeiing maakt dat er veel diersoorten voorkomen. Tegen de schemering laten veel reeën zich zien. De reeënpopulatie in Meijendel stijgt nog elk jaar. En wie in het voorjaar door het duingebied loopt, kan genieten van een keur aan vogelgeluiden. Meijendel behoort dan ook niet voor niets tot de top tien van de meest vogelrijke natuurgebieden van Nederland. Bovendien komen nergens anders in Nederland zoveel nachtegalen voor.

Een bezoek

In Meijendel is genoeg te doen en te beleven. Zo zijn er drie prachtige wandelroutes aangelegd, variërend van drie tot vijf kilometer. Deze wandelroutes voeren u langs de mooiste plekjes van het gebied: valleien, de buitenrand van Meijendel en naar de zee. Het grootste gedeelte van Meijendel is vrij toegankelijk voor recreanten. Alleen voor de gebieden Kijfhoek en Bierlap is een passe-partout vereist. Deze kunt u bij het Zuid-Hollands Landschap aanvragen. In De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea, is het wel mogelijk om een dagkaart voor Kijfhoek en Bierlap te kopen.

Natuurspeelplaats Pompstationsweg

Op de hoek van de Van Alkemadelaan en de Pompstationsweg heeft Dunea in samenwerking met de Gemeente Den Haag op 11 juni 2014 de natuurspeelplaats geopend. Voor Dunea is deze natuurspeelplaats een mooie aanvulling op de recreatieve mogelijkheden in Meijendel. De locatie van deze speelplaats is speciaal gekozen om kinderen aan de stadsrand te kunnen laten spelen in de natuur; in het groen.

De Natuurspeelplaats is de derde speelgelegenheid in Meijendel. De andere twee speelplaatsen kunt u vinden in het Hart van Meijendel naast De Tapuit. De waterspeelplaats en het Monkeybos zijn de speelgelegenheden om duin en water te ontdekken en te beleven.