Berkheide

Berkheide is een bijzonder duingebied en onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Het gebied is vrij open. Er zijn hier veel duingraslanden met bijzondere planten. Ook de natte duinvalleien zijn erg bijzonder. Prachtige soorten zoals de rugstreeppad, parnassia en verschillende soorten orchideeën vinden hier een plek. Dunea beschermt de kwetsbare natuur in Berkheide.

  Locatie

  Niet van toepassing

  Bijzonder karakter

  Je kunt Berkheide bezoeken in het deelgebied vlakbij zee. Staatsbosbeheer beheert dit deel van Berkheide. Hier liggen verschillende mooie wandelroutes. In dit gedeelte kun je genieten van het bijzondere karakter van Berkheide en je verwonderen over de mooie natuur. Het deel dat Dunea beheert, is niet toegankelijk voor recreanten. Lees hierover meer in de toegangsvoorwaarden

  Natuurherstel

  Eind jaren negentig heeft Dunea in samenspraak met de provincie Zuid-Holland de waterwinning in het zuidwestelijk deel van Berkheide teruggebracht. De sporen van de waterwinning, zoals alle putten en leidingen, zijn verwijderd. Ook het achtergebleven slib en overtollig riet zijn weggehaald. De natuur kreeg weer vrij spel. De vochtige duinvalleien keerden terug. Zeldzame planten en dieren vinden er nu hun thuis. Een natuurgebied om trots op te zijn.

  Bunkers

  In Berkheide liggen veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn bijvoorbeeld veel bunkers. Sommige bunkers zijn toegankelijk gemaakt voor vleermuizen. De vleermuizen vinden hier een veilige plek om overdag te slapen en te overwinteren. Net als de tankmuur zijn de bunkers onderdeel van de Atlantikwall en gebouwd door de Duitsers als verdedigingslinie tegen mogelijke aanvallen vanuit zee.