Holland's Duinen

Tijdschrift over monitoring en onderzoek in Nationaal Park Hollandse Duinen

Al meer dan 50 jaar wordt er gemonitord en onderzoek gedaan in de duinen van Nationaal Park Hollandse Duinen. De resultaten van deze monitoring en onderzoeken worden gepubliceerd in ons tijdschrift 'Holland's Duinen'. Dit verschijnt tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, en bevat artikelen met resultaten van o.a. onderzoeken en bijzondere/interessante vondsten. Via deze webpagina kunt u het tijdschrift altijd online lezen.

Lees nummer 83

Cover Hollands Duinen 83
Cover Holland Duinen nr. 82