Deze pagina wordt niet goed weergegeven op de mobiele website van Dunea i.v.m. Flash.

Duingebieden en beheer

Het broedseizoen loopt bij Dunea van 1 maart tot 1 september. Dit geldt voor al onze duingebieden.

Dunea beheert de duingebieden tussen Monster en Kijkduin en tussen Scheveningen en Katwijk: Solleveld, Meijendel en Berkheide. Deze drie gebieden hebben nagenoeg dezelfde functies: we winnen er ons water, beheren de natuur en zorgen ervoor dat mensen er kunnen recreëren. Daarnaast zijn de duingebieden ook als zeewering belangrijk. Dunea werkt continu aan een goede balans tussen de verschillende functies.

Meijendel

Tussen Scheveningen en Wassenaar ligt Meijendel met een oppervlakte van 1.875 hectare. De duinen in dit gebied noemen we jonge duinen omdat ze in de late Middeleeuwen zijn ontstaan. Meijendel is een zeer gevarieerd duingebied, rijk aan flora en fauna.
Lees verder

Solleveld

Tijdens het broedseizoen - dat loopt van 1 maart tot 1 september bij Dunea - is de winterwandeling afgesloten.

Ten zuiden van Den Haag ligt het kleinste duingebied in beheer van Dunea: Solleveld, met een oppervlakte van 135 hectare. Hier vindt u geen hoge duinen en diepe dalen; voornamelijk oud duin van ver vóór het begin van de jaartelling bepaalt hier het beeld. Het gebied is vrij vlak en door allerlei menselijke activiteiten zijn er akkertjes, zandwallen en walletjes te vinden. Het duingebied kent een rijke archeologische historie. Zo blijkt uit opgravingen dat Solleveld lang geleden intensief is gebruikt door de Romeinen. Er ligt zelfs nog een oude weg die door de Romeinen is aangelegd en waar u nog steeds overheen kunt lopen.
Lees verder

Berkheide

Tussen Wassenaar en Katwijk, grenzend aan Meijendel, ligt Berkheide. Dit duingebied is 600 hectare groot en het is in de late Middeleeuwen ontstaan. Dunea beheert het binnenduin en een deel van het middenduin van Berkheide. In deze gebieden liggen onze infiltratieplassen.
Lees verder