Het verhaal van Karin

Wat ik doe? Ik lees duinen!

"Als je het duinlandschap leert lezen, kun je zonder een gat te graven tenminste 200 jaar aan geschiedenis zien!"

Ik ben Karin Rood, beleidsadviseur natuur bij Dunea met cultuurhistorie in mijn werkpakket. Mijn werk is erg veelzijdig. De ene keer loop ik door het gebied op zoek naar bijzondere planten en grondsoorten, de volgende dag adviseer ik over activiteiten in en in de omgeving van de duinen. In het werk combineer ik kennis en mijn persoonlijke interesse en passie: geschiedenis en natuur. En dit komt heel mooi samen in het cultuurhistorisch landschap van onder andere Solleveld. Als je het duinlandschap leert lezen kun je zonder een gat te graven tenminste 200 jaar aan geschiedenis zien!

Portret Karin Rood

Dagkaart

Solleveld is niet alleen een waterwingebied, maar ook een beschermd natuurgebied, ofwel een Natura 2000-gebied. Een bijzonder gebied dat extra goed beschermd wordt. Om Solleveld te bezoeken moet je een dagkaart kopen. Door dat dagkaartensysteem kunnen we exact bepalen hoeveel bezoekers we maximaal kunnen toelaten. Op momenten dat de natuur op zijn kwetsbaarst is, stellen we een kleiner aantal dagkaarten beschikbaar. En op andere dagen laten we weer wat meer recreanten toe. Dat je überhaupt het gebied in mag is al bijzonder. Want het is zo kwetsbaar en vol historie dat we met het gebruik ervan goed moeten omgaan. Ook ik moet een kaartje kopen.

Tijdens het broedseizoen is een groot deel van Solleveld niet te bezoeken. Tussen maart en september sluiten we delen van het duin af zodat de vogels in het duin in alle rust kunnen broeden. Broedvogels van het open duin zijn - veel meer dan bosvogels – storingsgevoelig.

Oude duinen met een verhaal

Solleveld is uniek, een oud duin, langs de Nederlandse kust. Omdat in het verleden veel duin is weggeslagen, kom je in het landschap en vlak onder het maaiveld zo’n 2000 jaar geschiedenis tegen. De vermoedelijke konijnenwarande (een voor konijnenjacht afgeschermd gebied) is al te zien op een kaart uit 1712 en de Romeinse nederzetting is uit de tweede eeuw na Christus.

Het is niet zo dat we hier in het wilde weg zoeken naar oude schatten. We huren archeologische expertise in als er noodzakelijk gegraven moet worden, bijvoorbeeld door uitbreiding van de waterwinning. Ook zijn er veel vrijwilligers actief die allemaal heel methodisch te werk gaan. Zo hebben we ook het urnenveld gevonden uit de vroege middeleeuwen. In het Rijksmuseum van Oudheden ligt een schild uit de 6e eeuw dat we vonden in een uniek bootgraf.

Karin wandelt over het pad

Beschermen en beheren

Dunea is trots op de belangrijke historische waarde van de duingebieden. Daarom beschermen we dit, maar dat doen we niet alleen. Met Staatsbosbeheer en drie omliggende gemeentes van Meijendel en Berkheide hebben we een overeenkomst over hoe om te gaan met de cultuurhistorische (landschappelijke) waarde van het duin. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat we bij het uitvoeren van activiteiten vooraf altijd beschermingsmaatregelen nemen.

Lees meer over onze duingebieden

Schurende belangen

Op dit moment produceren we drinkwater voor zo’n 1,35 miljoen mensen. En de vraag naar drinkwater zal in de komende jaren nog verder toenemen. Hiervoor vinden er activiteiten in het duin plaats, waarbij steeds een afweging moet worden gemaakt tussen waterwinning, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Stel, er moet een kabel gegraven worden door de Romeinse weg. Dan is het mijn taak om te zoeken naar mogelijkheden om de wegen en de natuur eromheen zo goed mogelijk te beschermen. En misschien kan die kabel wel op een andere plek worden ingegraven.

Dat maakt werken bij Dunea zo leuk, al die schurende belangen vormen een continue uitdaging. Dunea en zijn voorgangers bestaan zelf ook al bijna 150 jaar en is dus ook zelf een aardig stukje geschiedenis. Het waterwinnen heeft ook een stempel op het duinlandschap achter gelaten. Er is zoveel over onze gebieden en ons bedrijf te vertellen dat we samen met collega’s een boek laten maken. Wanneer dat uitkomt laat ik je nog weten! - Karin

Over Dunea’s duingebieden

Onze duingebieden Berkheide, Solleveld en Meijendel zijn een belangrijke plek voor een grote verscheidenheid aan bloemen, planten, dieren en mensen. Deze gebieden maken deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Dunea beheert deze prachtige, kwetsbare, veerkrachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Dat doen we al bijna 150 jaar en dat doen we niet alleen. Samen met vrijwilligers en (natuur)organisaties beschermen we onze gebieden met veel passie en plezier. 

Lees meer duinverhalen