Wandelvergaderen

De Groene Sportschool is een nieuw concept voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers. We geven deze begrippen een nieuwe impuls met een breed aanbod in de natuur. Niet alleen bieden we activiteiten om te ontspannen en weer op te laden, we halen ook het werk zelf naar buiten. Denk hierbij aan vitaliteitsworkshops, mindful hardlopen, loopbaangesprekken en teamcoaching. Ook wandelvergaderen op prachtige plekken in de natuur behoort tot de mogelijkheden.

Creativiteit

Wandelvergaderen is ideaal: om te brainstormen rond een specifiek thema, voor het werkoverleg of voor een gesprek tussen twee personen. Al wandelend kunt u beter nadenken. Uit het vertrouwde kader stappen zorgt voor een nieuw elan en geeft u meer energie en creativiteit. Dunea biedt naast een zeer unieke vergaderlocatie in een natuurlijke omgeving ook de mogelijkheid om te vergaderwandelen.

Aanbod

Wandelvergaderen kan in Meijendel op twee manieren: met en zonder begeleiding.

  • Zonder begeleiding gaat u op stap met een routekaart en een rugzakje met hulpmiddelen die u ondersteunen in het vergaderwandelen. U moet hierbij denken aan de eerdergenoemde routekaarten, een aantal schrijfmiddelen en uitleg hoe deze te gebruiken zijn.
  • Een begeleide sessie wordt ondersteund door een deskundige facilitator/moderator die met u de sessie voorbereid, begeleid en nazorg biedt. Dit is in elk geval maatwerk en kan worden ingezet bij o.a. planvorming, brainstorms, strategische sessies, enzovoort.

Voorbeeld wandelvergadersessie

Als voorbereiding heeft u tenminste één gesprek met een facilitator die de opdracht met u doorneemt. Naar aanleiding hiervan maakt de facilitator een draaiboek die wordt gebruikt om de door u gestelde doelstellingen te behalen. Op de dag zelf wordt op de locatie de kick-off gegeven waarbij u en de facilitator de doelstelling van de dag/sessie toelichten. Daarna gaan de deelnemers in teams wandelen en de opdrachten die ze hebben meegekregen, onderweg uitvoeren.

Faciliteiten

Losse verhuur
Huur activiteitencentrum € 225,- per dagdeel. Koffie/thee/frisdrank zijn op de locatie aanwezig net zoals een toilet en keukenfaciliteiten.

Arrangementen
Huur activiteitencentrum, koffie/thee, facilitator vanuit Dunea voor een dagdeel begeleiding, voorbereiding en nazorg € 850,-.

Meer informatie?

Neem contact op met De Tapuit via 088 347 4849. U kunt ook een e-mail sturen naar bezoekerscentrum@dunea.nl. Download hier de folder Vergaderen in de duinen.