Nationaal Park Hollandse Duinen

Trots op nieuw Nationaal Park

Onze duinen zijn belangrijk! Om dit extra te benadrukken ontwikkelt Dunea samen met andere terreinbeheerders, gemeenten en andere overheden, maatschappelijke organisaties, marketingbureaus, landgoedeigenaren en ondernemers een nieuw Nationaal Park langs de Hollandse kust. Het gebied loopt van minimaal Hoek van Holland tot en met Noordwijk en omvat strand en landgoederen, met de Natura-2000 aangewezen duingebieden als groene ruggengraat.

Met het Nationaal Park verbinden we de natuur met de steden en hun culturele activiteiten. De samenwerking, de aandacht rondom de verkiezing van het Ministerie van Economische Zaken en de titel Nationaal Park bieden kansen voor recreatie en toerisme voor gemeenten.

Nationaal Park Hollandse Duinen vlag
Nationaal Park Hollandse Duinen

Ontstaansgeschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) is bijzonder. Dunea wilde als grootste terreinbeheerder in de regio haar duinen de status van Nationaal Park bezorgen en zag tegelijkertijd kansen voor de regio. Dat enthousiasme werd gedeeld door collega terreinbeheerders Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. Op 6 juli 2016 organiseerde Dunea een eerste brainstormsessie met logische partners. Met het daarop volgende enthousiasme, gevoel van trots en het gedeelde belang voor de regio heeft Dunea een coalitie van maar liefst 39 partijen weten te vormen. Op 14 november 2016 werd het initiatief van NPHD officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Duivenvoorde. Diezelfde dag werd het bidbook aangeboden aan de vakjury voor ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’. De focus op het gezamenlijke belang maakt de coalitie enorm slagvaardig en stelt ons in staat dit mooiste natuurgebied van Nederland verder te vormen naar een Nationaal Park van Wereldklasse.

2018 is het 5000-soortenjaar

Nationaal Park Hollandse Duinen behoort tot een van de rijkste natuurgebieden van Nederland. Daarom is 2018 door Dunea, Staatsbosbeheer en EIS kenniscentrum insecten uitgeroepen tot het 5000-soortenjaar. Wij gaan, samen met veel vrijwilligers, de uitdaging aan om meer dan 5000 verschillende soorten te vinden. Zo maken we de rijke flora en fauna van dit prachtige gebied zichtbaar.

Lees meer over het 5000-soortenjaar

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Park Hollandse Duinen of neem contact op met het projectteam Nationaal Park Hollandse Duinen via info@nationaalparkhollandseduinen.nl. Volg ons ook op Facebook en Twitter.

Documenten

Bidbook Nationaal Park Hollandse Duinen
Ambitiedocument 'Waar natuur stad en zee verbindt'