Nationaal Park Hollandse Duinen

Waar natuur stad en zee verbindt

Onze duinen zijn belangrijk en onmisbaar voor het winnen van water! De duinen die Dunea beheert, liggen midden in Nationaal Park Hollandse Duinen. Nationaal Park Hollandse Duinen is een prachtig gebied dat loopt van Hoek van Holland tot aan Hillegom. 'Hollandse Duinen' bestaat uit meer dan alleen duinen. Het begint in zee en loopt via een gevarieerd landschap van zeereep, duinvalleitjes met bijzondere flora en fauna door tot de bosrijke landgoederen op de laatste landinwaarts gelegen strandwallen, zoals in Rijswijk.

Nationaal Park Hollandse Duinen vlag

Meer dan alleen natuur

Waardevolle natuur staat voorop. De duingebieden die Dunea beheert, zijn niet alleen een van de drukst bezochte natuurgebieden van ons land, het zijn ook een van de meest soortenrijke gebieden van Nederland. Naast de belangrijke functie als waterwingebied, biedt de natuur voor veel mensen een mooie plek om te recreëren.

Het gezamenlijke doel van de ruim 50 gebiedspartners is om deze bijzondere natuur, landschappen en cultureel erfgoed in het gebied beter te ontwikkelen, te beschermen en te verbinden. We delen kennis en werken samen aan ecologische en recreatieve verbindingen. En zorgen dat er plaats blijft voor cultuur, waterwinning, toerisme, woningbouw, landbouw en overige economie.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Ontstaansgeschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) is bijzonder. Dunea wilde als grootste terreinbeheerder in de regio haar duinen de status van Nationaal Park bezorgen en zag tegelijkertijd kansen voor de regio. Dat enthousiasme werd gedeeld door collega terreinbeheerders Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. Op 6 juli 2016 organiseerde Dunea een eerste brainstormsessie met logische partners. Met het daarop volgende enthousiasme, gevoel van trots en het gedeelde belang voor de regio heeft Dunea een coalitie van maar liefst 39 partijen weten te vormen.

Op 14 november 2016 werd het initiatief van NPHD officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Duivenvoorde en aangemeld bij de vakjury voor ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’. Het resultaat was een glansrijke derde plaats. In 2017 werd gewerkt aan een praktische organisatie, gezamenlijke ambities, merkdefinitie en een website. In 2018 werd het Nationaal Park een stichting met Dunea, provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer als kernpartners. De ambities staan in een uitvoeringsprogramma en we mikken erop dat het in 2021 het eerste Nationaal Park nieuwe stijl is.

Leuk om te lezen

/-/media/images/nieuws/mobile-uitkijkpunten-meijendel.ashx

Werkzaamheden Meijendel voor herstel flora en fauna

In Meeuwenduin en Prinsenduin voeren we aankomend werkseizoen beheersmaatregelen uit. Dit houdt in dat we bomen en struwelen weghalen om het duin meer...

Lees meer over Werkzaamheden Meijendel voor herstel flora en fauna

/-/media/images/nieuws/dunea---de-tapuit---mobiel-header-nestcam-2023-v02.ashx

Nestcams kerkuilen en slechtvalken gaan weer live 

Het is bijna lente, iedereen kijkt ernaar uit! De natuur bereidt zich voor en ook de dieren voelen de eerste kriebels. De kerkuilen en de slechtvalken...

Lees meer over Nestcams kerkuilen en slechtvalken gaan weer live 

/-/media/images/nieuws/waalsdorpervlakte-ruiterpad-mobiel-website.ashx

Werkzaamheden Waalsdorpervlakte

Vanaf maandag 29 augustus starten wij met werkzaamheden op de Waalsdorpervlakte. Voor het veilig schoonmaken van onze winningen is het noodzakelijk...

Lees meer over Werkzaamheden Waalsdorpervlakte

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Park Hollandse Duinen of neem contact op met het projectteam Nationaal Park Hollandse Duinen via info@nationaalparkhollandseduinen.nl. Volg ons ook op Facebook en Twitter.

Documenten

Ambitiedocument 'Waar natuur stad en zee verbindt'