Grote projecten in de duinen

Grote projecten in 2021 -2022

Naast regulier onderhoud in het duin voert Dunea het komende seizoen ook grote projecten uit. Lees hieronder meer over de projecten.

Programma Berkheide

Om op korte termijn meer drinkwater te kunnen leveren zijn nu werkzaamheden nodig. Deze vinden plaats in Berkheide. De komende jaren wordt er hard gewerkt aan optimalisatie van de winningen en de infiltratieplassen. Voor 2021/2022 staan de volgende werkzaamheden gepland.

Ga naar werkzaamheden