Hart van Meijendel toekomstbestendig

In duingebied Meijendel in Wassenaar krijgt ‘het hart’ een opknapbeurt. De buitenruimte wordt op punten aangepast, zodat verschillende soorten bezoekers beter en veiliger hun weg vinden. In 2021 heeft Bezoekerscentrum De Tapuit een update gekregen op duurzaamheid, actualiteit en educatie - met meer ruimte voor wat heel Nationaal Park Hollandse Duinen te bieden heeft.

De Tapuit is verbouwd tot een modern bezoekerscentrum met nieuwe informatieve (spel)elementen over duin en water en meer belevingen voor iedereen van jong tot oud. Met de nieuwe inrichting wil Dunea bezoekers een top natuurbeleving bezorgen met verleidelijke info binnen die je vervolgens buiten op ontdekking doet laten gaan.

Duurzamer

Met tips voor natuur, bewust watergebruik en -besparing hoopt Dunea bezoekers tot aan huis te bereiken en te inspireren tot duurzame keuzes. In het bezoekerscentrum zelf besparen we straks water door de toiletten met regenwater te laten doorspoelen. Met zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s, brengen we faciliteiten up-to-date en verkleinen we de CO2-uitstoot samen met bezoekers. Zo helpen we elkaar goed te zorgen voor een waardevol natuurgebied.

De Tapuit fietsenstalling

Facelift buitenruimte

In het najaar 2024, na het broedseizoen, willen we de buitenruimte rond het bezoekerscentrum vernieuwen. De bestaande voorzieningen zoals de fietsenstalling zijn toe aan een opknapbeurt. Tegelijkertijd willen we met een aantal aanpassingen de bezoekersstromen op locatie beter en veiliger in goede banen leiden. De brink voor het bezoekerscentrum wordt het centrale punt waar je je kunt oriënteren en informatie krijgt over het gebied. Er komt nieuwe bestrating, zitgelegenheid en bebording.

We passen de routes van en naar de fietsenstallingen en parkeerplaats aan zodat bezoekers elkaar minder in de weg zitten. Het waterspeelelement verhuist naar de speelweide. Deze gaan we natuurlijker inrichten, passend bij de natuurlijke omgeving en bij drinkwaterbedrijf Dunea als natuurbeheerder. Tijdens de werkzaamheden nemen we maatregelen om hinder voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereid op de toekomst, samen met partners

In 2025 ronden we de werkzaamheden af. Het bezoekerscentrum en de omgeving zijn dan weer klaar voor de toekomst en hebben de uitstraling die past bij een natuurgebied dat waard is om te beschermen.

Binnen de grenzen van het Nationaal Park - tussen Hoek van Holland tot Hillegom - werken we samen met partners aan de recreatiebehoefte van de toekomst, door het ontwikkelen van meer recreatiemogelijkheden voor inwoners en bezoekers van de regio.

Veelgestelde vragen over project Hart van Meijendel

1) Komt er een nieuwe waterspeeltuin? 

Nee, er komt geen waterspeeltuin. Het huidige waterspeelelement tegenover het bezoekerscentrum ('op de Brink') wordt vervangen en verplaatst naar de rand van de ‘Springweide’ - in een natuurlijker uitvoering (dus niet meer van staal). Hiermee bundelen we twee bestaande speelplekken voor kinderen. Het nieuwe waterspeelelement is kleiner dan het oude en de nieuwe speelplek wordt iets kleiner dan de twee huidige speelplekken bij elkaar.

2) Verandert er straks iets aan de parkeersituatie? 

Enkele parkeerplaatsen maken plaats voor een veiliger voetgangersoversteek. Verder gaan we de wegaanduiding verbeteren en duurzaam vervoer stimuleren. Elektrische auto’s en fietsen worden beter gefaciliteerd met goede parkeerplekken en oplaadmogelijkheden. Zo willen we uitstoot midden in het gebied verminderen. 

3) Is er een vergunning afgegeven? 

Ja, de gemeente Wassenaar heeft een Omgevingsvergunning afgegeven. De Omgevingsdienst toetst momenteel aan de Wet Natuurbescherming.

4) Trekt de vallei Meijendel steeds meer bezoekers?

In de afgelopen 12 jaar is het aantal bezoeken rond de vallei gestegen van bijna 1 miljoen naar 1,1 miljoen bezoeken. Dit komt omdat een bezoek aan de natuur steeds populairder wordt en het aantal inwoners in onze regio toeneemt. Zie: Ontwikkeling bezoek Meijendel volgt landelijke trend (dunea.nl).
Het aantal inwoners zal ook de komende jaren toenemen. Daarom werkt Dunea samen in Nationaal Park Hollandse Duinen, bijvoorbeeld om buiten onze duinen meer ruimte te creëren voor natuur en recreatie (buffergebieden). Dit doen we als partners van Nationaal Park Hollandse Duinen samen met gemeenten rond de duingebieden die wij beheren.

Om het aantal bezoeken te monitoren, meten wij met telslangen (kwantitatief) het aantal bezoekers dat de vallei bezoekt. Zo kunnen we exact de trends in bezoekersaantallen volgen. De Provincie Zuid-Holland doet iedere 5 jaar een kwalitatief onderzoek naar waardering van 43 natuurgebieden en doet daarbij een schatting van bezoekersaantallen. In het rapport uit 2022 wordt gesproken van 2,5 tot 3 miljoen bezoeken voor Meijendel en Berkheide samen inclusief de strandopgangen en doorgaande fietspaden - een veel groter gebied (vanaf sheet 27 van Bezoekersonderzoek Zuid-Holland deelgebieden). Onze exacte metingen van de vallei kunnen niet een-op-een vergeleken worden met de schattingen van de provincie in een veel groter gebied. Het is een misvatting dat het aantal bezoekers is gestegen van 1 naar 3 miljoen.