Hart van Meijendel toekomstbestendig

In duingebied Meijendel in Wassenaar krijgt ‘het hart’ een opknapbeurt. De buitenruimte wordt op punten aangepast, zodat verschillende soorten bezoekers beter en veiliger hun weg vinden. In 2021 heeft Bezoekerscentrum De Tapuit een update gekregen op duurzaamheid, actualiteit en educatie - met meer ruimte voor wat heel Nationaal Park Hollandse Duinen te bieden heeft.

De Tapuit is verbouwd tot een modern bezoekerscentrum met nieuwe informatieve (spel)elementen over duin en water en meer belevingen voor iedereen van jong tot oud. Met de nieuwe inrichting wil Dunea bezoekers een top natuurbeleving bezorgen met verleidelijke info binnen die je vervolgens buiten op ontdekking doet laten gaan.

Duurzamer

Met tips voor natuur, bewust watergebruik en -besparing hoopt Dunea bezoekers tot aan huis te bereiken en te inspireren tot duurzame keuzes. In het bezoekerscentrum zelf besparen we straks water door de toiletten met regenwater te laten doorspoelen. Met zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s, brengen we faciliteiten up-to-date en verkleinen we de CO2-uitstoot samen met bezoekers. Zo helpen we elkaar goed te zorgen voor een waardevol natuurgebied.

De Tapuit fietsenstalling

Facelift buitenruimte

In het najaar 2024, na het broedseizoen, willen we de buitenruimte rond het bezoekerscentrum vernieuwen. De bestaande voorzieningen zoals de fietsenstalling zijn toe aan een opknapbeurt. Tegelijkertijd willen we met een aantal aanpassingen de bezoekersstromen op locatie beter en veiliger in goede banen leiden. De brink voor het bezoekerscentrum wordt het centrale punt waar je je kunt oriënteren en informatie krijgt over het gebied. Er komt nieuwe bestrating, zitgelegenheid en bebording.

We passen de routes van en naar de fietsenstallingen en parkeerplaats aan zodat bezoekers elkaar minder in de weg zitten. De waterspeelplaats verhuist naar de speelweide. Deze gaan we natuurlijker inrichten, passend bij de natuurlijke omgeving en bij drinkwaterbedrijf Dunea als natuurbeheerder. Tijdens de werkzaamheden nemen we maatregelen om hinder voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereid op de toekomst, samen met partners

In 2025 ronden we de werkzaamheden af. Het bezoekerscentrum en de omgeving is dan weer klaar voor de toekomst. Het project Hart van Meijendel maakt onderdeel uit van een plan om de recreatiedruk beter te managen voor en over de regio. De bevolking in de regio groeit namelijk en daarmee groeit ook de behoefte aan natuur & recreatie. De 'coronadrukte' kwam hier tijdelijk nog bovenop.

De samenwerking binnen Nationaal Park Hollandse Duinen is ook een voorbeeld van een maatregel om de recreatiedruk te reguleren. Hoe meer natuur- en recreatiegebieden er bekend zijn van Hoek van Holland tot Hillegom, hoe meer er is te kiezen voor de inwoners en bezoekers van de regio. Die spreiding is (ook) goed voor de kwetsbare natuur in de regio. Wij zijn trotse beheerder van Meijendel en zien daar graag mensen van genieten, in harmonie met de natuurkwaliteit en met andere functies van het gebied. 

Veelgestelde vragen over project Hart van Meijendel

1) Komt er een nieuwe waterspeeltuin? 

Nee, er komt geen waterspeeltuin. Het huidige waterspeeltoestel tegenover het bezoekerscentrum ('op de Brink') wordt vervangen en verplaatst naar de rand van de ‘Springweide’ - in een natuurlijker uitvoering (dus niet meer van staal). Hiermee bundelen we twee bestaande speelplekken voor kinderen. Het nieuwe watertoestel is kleiner dan het oude en de nieuwe speelplek wordt iets kleiner dan de twee huidige speelplekken bij elkaar.

2) Verandert er straks iets aan de parkeersituatie? 

Enkele parkeerplaatsen maken plaats voor een veiliger voetgangersoversteek. Verder gaan we de wegaanduiding verbeteren en duurzaam vervoer stimuleren. Elektrische auto’s en fietsen worden beter gefaciliteerd met goede parkeerplekken en oplaadmogelijkheden. Zo willen we uitstoot midden in het gebied verminderen. 

3) Is er een vergunning afgegeven? 

Ja, de gemeente Wassenaar heeft een Omgevingsvergunning afgegeven. De Omgevingsdienst toetst momenteel aan de Wet Natuurbescherming.

4) Trekt de vallei Meijendel steeds meer bezoekers?

In de afgelopen 12 jaar is het aantal bezoeken rond de vallei gestegen van bijna 1 miljoen naar 1,1 miljoen bezoeken. Deze ontwikkeling is gelijk aan andere N2000-gebieden in Nederland. Zie: Ontwikkeling bezoek Meijendel volgt landelijke trend (dunea.nl). De verwachting is dat dit verder toeneemt door de woningbouw in onze regio. Daarom werkt Dunea samen in Nationaal Park Hollandse Duinen, bijvoorbeeld om meer ruimte te creëren voor recreatie (buffergebieden). Dit doen we als partners van Nationaal Park Hollandse Duinen samen met gemeenten rond de duingebieden die wij beheren. Want iedereen mag genieten van de natuur, volgens de regels van het gebied.

Om het aantal bezoeken te monitoren, meten wij het daadwerkelijke aantal bewegingen met telslangen in het gebied. In de Trendanalyse zijn deze vergeleken met eerdere data vergaard tussen 2000 en 2010 volgens dezelfde methode. De recreatietellingen van de Provincie Zuid-Holland zijn voor Meijendel en Berkheide samen - een veel groter gebied dus - en met een andere methode vergaard: op basis van online interviews en extrapolatie.