Programma Berkheide

Dunea is verantwoordelijk voor het leveren van drinkwater aan bijna 1,4 miljoen mensen. Voor het maken van schoon en betrouwbaar drinkwater maakt Dunea al 150 jaar gebruik van drie duingebieden, waaronder Berkheide. In dit Natura2000 duingebied wordt hard gewerkt aan optimalisatie en uitbreiding van de waterwinning. Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei in ons leveringsgebied te kunnen bijhouden. Deze opgave kent zowel een korte als lange termijn component. Als onderdeel van de korte termijn opgave voert Dunea het Programma Berkheide uit. In dit programma optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties, uiteraard mét oog voor onze kwetsbare natuur. Dunea zet daarmee een noodzakelijke stap voor de drinkwatervraag van morgen.

Waar staan we?

In 2021 zijn de eerste twee projecten onder dit programma gerealiseerd (winning 6.2 en winning 10). In werkseizoen 2023/2024 zijn opnieuw twee cruciale projecten succesvol afgerond. Deze projecten, gericht op de vervanging van 2,2 kilometer aan leidingen en de uitbreiding en renovatie van winning 4, hebben ervoor gezorgd dat we weer een stukje bijdragen aan de toekomstige watervraag en natuurontwikkeling.

Op onderstaande tekening zijn de afgeronde projecten weergegeven:

Overzicht projecten Berkheide

Wat gaat er dit werkseizoen gebeuren?

Tussen maart en september zijn er geen werkzaamheden vanwege het broedseizoen. Diverse projecten worden nu voorbereid. Wanneer bekend is welke projecten vanaf september 2024 starten, delen wij dit op deze pagina.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Werkzaamheden in de duinen worden buiten het broedseizoen uitgevoerd. Veel gebieden waar we werken in Berkheide, zijn grotendeels niet toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden zijn wel soms zichtbaar vanaf de paden en u kunt te maken krijgen met lokale omleidingen en werkverkeer. Het werkverkeer rijdt altijd stapvoets, maar kruist soms wandelpaden. Rijplaten kunnen worden neergelegd om de berm en de paden te beschermen. Waar nodig informeren we u ter plaatse met borden over omleidingen of alternatieve routes.

Berkheide

Duurzaam werken

Dunea beperkt bij alle werkzaamheden het effect op de natuur tot een minimum. We voeren de werkzaamheden duurzaam en efficiënt uit. Dit doen we bijvoorbeeld door het materiaal uit het duin niet af te voeren, maar opnieuw te gebruiken in ons eigen duingebied. Zo beperken we werkverkeer en kunt u ongestoord van de natuur blijven genieten.

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Vragen over lopende werkzaamheden in Berkheide kunt u mailen naar natuur@dunea.nl. Vragen over het programma kunt u stellen aan Renske Heijker, omgevingsmanager.