Het verhaal van Bart

Opgegroeid in Meijendel

"Op een verantwoorde manier genieten van de natuur, creëert ook draagvlak voor de bescherming daarvan."

Ik ben Bart van Engeldorp Gastelaars, milieukundige, bioloog én fervent natuurfotograaf. Ik werk nu 18 jaar voor Dunea en hield me vooral bezig met de bescherming en het beheer van de duingebieden. De afgelopen twee jaren ben ik actief als projectadviseur vanuit Dunea voor Nationaal Park Hollandse Duinen. Dat ik bij Dunea ben gaan werken is niet geheel toevallig. Mijn vader werkte hier jarenlang als duinwachter. Je kunt wel zeggen dat ik praktisch ben opgegroeid in Meijendel. En nu werk ik er zelf. Hoe tof is dat!

Portret Bart van Engeldorp Gastelaars

Hoe we natuurbescherming combineren met recreatie

In mijn werk houd ik me veel bezig met actualiteiten. Het aantal inwoners in Nederland neemt al jaren toe, dus ook de vraag naar drinkwater en recreatie in de natuur stijgt. Twee dingen die voor Dunea als natuurbeheerder belangrijk zijn om rekening mee te houden. Tegelijkertijd staat diezelfde natuur wereldwijd onder druk. De biodiversiteit neemt steeds meer af en het stikstofprobleem zal je vast ook niet zijn ontgaan.  Al deze ontwikkelingen vragen om een aanpak die de grenzen van onze duingebieden overstijgt. Daarom werkt Dunea sinds 2016 met heel veel partijen samen onder de vlag van Nationaal Park Hollandse Duinen.

We ontwikkelen met elkaar een park met als kern de beschermde natuurgebieden (Natura 2000) en om die uiteindelijk beter te beschermen ontwikkelen we daar omheen nieuwe natuurgebieden. Die gebieden noemen we bufferzones. In die bufferzones is het mogelijk om natuur te combineren met recreatie. Zo beschermen we enerzijds de Natura 2000 gebieden en onze waterwinning en aan de andere kant bieden we ruimte voor de toenemende vraag naar recreatie.

We ontwikkelen extra natuurgebied

De komende jaren komen er in onze regio 133.000 nieuwe woningen bij. En ook de bevolking neemt toe met 220.000 mensen. Die mensen willen uiteraard ook lekker naar buiten om te wandelen of te sporten in de natuur. Onze duingebieden kunnen die extra bezoekers op termijn niet aan, daar zijn dus nieuwe buffergebieden voor nodig, zoals de Mient Kooltuin bij Katwijk, de Groene Zone bij Wassenaar en het gebied rondom Solleveld in Westland en Den Haag.  Dat klinkt misschien simpel, even een extra natuurgebied ontwikkelen, maar dat is een mega operatie waarvoor we continu in contact zijn met een groot deel van de 55 partners van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Die bufferzones zijn natuurlijk niet van vandaag op morgen aangelegd, maar de urgentie is niet eerder zo hoog geweest. Het gaat nu nog goed met onze duingebieden, maar voor de toekomst hebben we hulp nodig. Veel van de betrokken partijen zoeken nu vooral naar oplossingen binnen hun eigen gebied, maar natuur EN recreatie gaat over grenzen heen. Daarom moet je samenwerken. Zoals we nu doen binnen het Nationaal Park.

Bart in de duinen

Over onze grenzen

Naar mijn idee werden er te veel gebieden ontwikkeld zonder naar het grotere geheel te kijken. Als we duurzamer willen gaan leven dan moeten we meer integraal gaan denken en doen. Dat besef van urgentie, maar ook handelingsperspectief is op dit moment erg belangrijk. Dunea is dat aan het agenderen en daarmee zijn we bewust actief over de grenzen van onze duingebieden. Gemeenten en provincie kunnen bij de ontwikkeling van nieuwe huizen bijvoorbeeld standaard ruimte intekenen voor natuur en recreatie. Het draagvlak daarvoor en de samenwerking is er inmiddels. Nu nog puntjes op de i en uitvoeren!

Over Dunea’s duingebieden

Onze duingebieden Berkheide, Solleveld en Meijendel zijn een belangrijke plek voor een grote verscheidenheid aan bloemen, planten, dieren en mensen. Deze gebieden maken deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Dunea beheert deze prachtige, kwetsbare, veerkrachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Dat doen we al bijna 150 jaar en dat doen we niet alleen. Samen met vrijwilligers en (natuur)organisaties beschermen we onze gebieden met veel passie en plezier. 

Lees meer duinverhalen