Mooiste natuurgebied van Nederland

Nationaal Park Hollandse Duinen is één van de winnaars van de publieksverkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland. En dat terwijl het park nog niet eens officieel bestaat! Hoogste tijd om de ambities waar te gaan maken.

Op 31 oktober werd in De Wereld Draait Door bekendgemaakt welke natuurgebieden het Nederlandse publiek had gekozen als mooiste natuurgebieden van Nederland. Naast de Wadden en de Veluwe stonden wij met Nationaal Park Hollandse Duinen op het erepodium. Daar zijn we uiteraard heel erg trots op. Samen met alle betrokken partners willen we er nu voor zorgen dat het park er daadwerkelijk gaat komen, met alles wat daarbij hoort: bestuur, website, huisstijl, marketing et cetera. Daar moet de komende tijd veel werk voor worden verzet.

Dunea heeft aangeboden de regie op dit proces te blijven voeren, uiteraard in zeer nauwe samenwerking met alle betrokken partners. Daarom is Georgette Leltz sinds 1 december vrijgemaakt om zich volledig te richten op het vormen van Nationaal Park Hollandse Duinen. “Ik vind het een geweldig mooie uitdaging om Hollandse Duinen samen met zoveel betrokken partners op de kaart te gaan zetten. Het gebied heeft zoveel te bieden en is zo veelzijdig dat het niet meer dan verdiend is om een Nationaal Park te worden”, aldus Georgette Leltz.

Voorstellen uitwerken

Als winnaar kunnen we een bedrag van maximaal € 300.000 ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. Hiervoor moeten we voor het eind van het jaar enkele voorstellen indienen, bijvoorbeeld over het vergroten van de zichtbaarheid bij het publiek. Eén van de voorstellen gaat daarom over het verder ontwikkelen van de website. Ook aan de herkenbaarheid van het park zal gewerkt moeten worden. En, niet onbelangrijk, we starten met het opstellen van een ambitiedocument waarin we de gezamenlijke visie en toekomstbeelden van het gebied schetsen.

Hoe nu verder?

Op dit moment spreken we alle partners om te inventariseren wie wat bijdraagt aan het vervolg. Tegelijkertijd wordt een klein kernteam samengesteld vanuit enkele partners. Dit team zal de komende periode het traject begeleiden en zorgdragen dat de verschillende onderwerpen uit het bidbook (pdf) worden uitgewerkt. Op donderdag 26 februari wordt een ambtelijke workshop georganiseerd om de gezamenlijke aanpak voor 2017 en verder te bespreken en aan te scherpen.

Wilt u een bijdrage leveren aan Nationaal Park Hollandse Duinen en bent u nog geen indiener of adhesiebetuiger? Neem dan contact op met Georgette Leltz.