Het verhaal van Niels

Alles kleiner dan een muis vind ik reuze interessant!

“Dat er in Meijendel zo veel verschillende planten en dieren zijn, betekent dat de kwaliteit van de natuur erg hoog is en het beschermen waard!”

Ik ben Niels Kimpel, specialist natuur monitoring. Voor het werk is het belangrijk om mijn kennis over flora en fauna op peil te houden, maar mijn passie ligt bij kleine (kriebel)beestjes. Ik ben vooral nieuwsgierig naar kleine zeldzame soorten. Weleens van de Haagse Kronkel gehoord? Dat is een miljoenpoot die zijn Nederlandse naam heeft gekregen omdat hij alleen in en rondom Meijendel leeft.

Portret van Niels Kimpel in de duinen

Whatsappen over miljoenpoten

Alles kleiner dan een muis vind ik reuze interessant. Zo zit ik bijvoorbeeld in een whatsappgroep waarin we veel delen over geleedpotigen. Over miljoenpoten bijvoorbeeld. Die zijn als organisch afvalverwerker enorm belangrijk voor een gezonde bodem. Sowieso zijn beestjes goede indicatoren voor hoe de natuur ervoor staat. Neemt het aantal beestjes af, dan heeft dat effect op de omgeving.

Meten is weten

Er zijn in totaal zo’n 350 vrijwilligers die ons helpen op het gebied van educatie, beheer en monitoring van de duinen. Door de opvallende gele armband die ze van ons krijgen, herkennen wij van veraf dat iemand toestemming heeft. Voor het vinden van de juiste vrijwilligers voor het juiste onderzoek maak ik gebruik van natuurkenners uit mijn netwerk. Dit zijn mensen die vanuit hun passie bijvoorbeeld paddenstoelen in de buitenste zeereep in kaart brengen. De informatie die wij vergaren kun je ook zien als een soort thermometer. Om natuur te behouden en te verbeteren moet je weten hoe het ermee staat.

Niels met uitzicht over duinen

Doelstellingen

Vanwege Natura 2000 zijn er doelstellingen waar we ons aan moeten houden, maar daarnaast signaleren we ook andere ontwikkelingen waar we iets mee willen. Ons vak is om tijdens het behalen van je doelen ook de zijpaden te bewandelen. Zien we bijvoorbeeld een kwetsbare plantensoort die zich ineens sterk verbetert, dan gaan we onderzoeken waarom dat is en of we dat kunnen reproduceren. Een ander voorbeeld is de Kikkervallei, een beschermd stuk natuur in Meijendel. Daar kwam ineens best veel Duindoorn voor en dat hoort daar niet. We hebben daar best veel van weggehaald, zodat andere planten weer terug kunnen groeien. Door te monitoren zien we of zo’n ingreep ook echt werkt.

Natuurbeschermer in hart en nieren

Ik ben natuurbeschermer in hart en nieren en omdat ik voor Dunea in dit prachtige gebied mag werken, voel ik mij bevoorrecht. Hier kan ik mij veel richten op natuurbehoud en door ontwikkelen op het gebied van onderzoek en monitoring. Dunea is een betrokken werkgever met veel ruimte voor ideeën. 

Gezonde natuur, gezond mens

Hoe hoger de biodiversiteit, hoe gezonder onze leefomgeving is. Alleen al de enorme afwisseling in omgeving, beleving, kleur, het hele visuele aspect is goed voor onze psyche. Er werken bij Dunea veel gepassioneerde mensen die helpen de natuur te behouden en verbeteren.

Over Dunea’s duingebieden

Onze duingebieden Berkheide, Solleveld en Meijendel zijn een belangrijke plek voor een grote verscheidenheid aan bloemen, planten, dieren en mensen. Deze gebieden maken deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Dunea beheert deze prachtige, kwetsbare, veerkrachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Dat doen we al bijna 150 jaar en dat doen we niet alleen. Samen met vrijwilligers en (natuur)organisaties beschermen we onze gebieden met veel passie en plezier. 

Lees meer duinverhalen