Het verhaal van Jasper

Bijzonder contrast

"Je ziet vanaf de duinen de hoogbouw van de binnenstad. Ik woon zelf aan de duinrand, tussen deze gebieden in... dat contrast vind ik bijzonder."

Ik ben Jasper Wester en werk bij Dunea als duinwachter en specialist Fauna. Ik ben hier in de regio opgegroeid en vind het waardevol om mijn studie en eerder opgedane ervaringen in te zetten voor dit bijzondere natuurgebied. Een van de vele taken van een duinwachter is het monitoren van alles op het gebied van flora en fauna. Maar we doen nog veel meer hoor. We zien er bijvoorbeeld op toe dat de regels in het duingebied worden nageleefd. En we geven voorlichting op scholen en verzorgen excursies. Heel afwisselend!

Portret van Jasper Wester in de duinen

Waardeer het, zonder te verstoren

Duinwachter zijn is een fijn beroep, je bent lekker buiten, je werkt in een team en het werk is afwisselend. Het beschermen van de niet-menselijke natuur heeft vaak wel met mensen te maken. Ze interacteren met hun omgeving en maken op hun manier ook deel uit van die natuur. Dat maakt de functie van duinwachter uitdagend, want je wil dat het natuurgebied gewaardeerd wordt, zonder het te verstoren.

Zeldzame vleermuissoort 

Naast mijn werk als duinwachter, ben ik ook specialist fauna. De helft van mijn tijd besteed ik aan mijn rol als faunaspecialist. Meijendel is in die zin een bijzonder gebied. Wat veel mensen niet weten is dat het de ideale verblijfplaats is voor heel veel vleermuizen, waaronder de meervleermuis, een zeldzame diersoort in Nederland. Inmiddels is ons gebied zelfs uitgegroeid tot een van de belangrijkste overwinterlocaties voor heel Noord West-Europa. En dat brengt ook de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Als terreinbeherende organisatie moeten wij vanzelfsprekend zorgen voor de dieren die hier leven. De Natura 2000-wetgeving houdt onder andere in dat we dit gebied in stand houden ofwel verbeteren. Zo bleek het onlangs nodig dat we de plekken waar deze dieren overwinteren nog beter moesten beschermen tegen verstoringen. Dat hebben we gedaan in nauw overleg met vleermuizendeskundigen die daar bepaalde eisen aan stellen. Ook werken we met vrijwilligers die de wintertellingen doen, al zo’n veertig jaar. Je kunt je voorstellen dat dit de nodige coördinatie vereist. Door de tellingen weten we precies hoe de vleermuispopulatie zich ontwikkelt.

Jasper in de duinen

Grijze duinen ecologisch uniek

Faunabeheer gaat van vleermuis tot reeën en van konijnen tot runderen. Zo bekijken we de invloed van konijnen op het grijze duin. Grijze duinen zijn zandduinen die voornamelijk met lage vegetatie is begroeid. Op Europees niveau is Nederland belangrijk voor het aandeel grijze duinen. Als je in Den Haag woont, dan vind je het grijze duin misschien niet zo bijzonder. Maar wereldwijd gezien zijn onze duinen ecologisch gezien uniek.

Konijnen zorgen er met hun graaf- en eetgedrag voor dat de begroeiing die hoort bij het grijze duin ook in de toekomst in balans blijft. Hoe dat precies in zijn werk gaat en welke acties we binnen Dunea willen ondernemen, onderzoek ik met meerdere afdelingen binnen Dunea. Onlangs bracht Dunea bijvoorbeeld een onderzoek naar buiten, waaruit naar voren komt dat konijnen heel nuttig zijn in de duinen, omdat zij specifiek de kleine en voedselrijke kiemplanten eten. Zo wordt nieuwe groei van bomen en struiken gehinderd. Dat klinkt gek: minder bomen. Maar dat zorgt ervoor dat duinen niet verbossen en dat ons duingebied een fijne plek blijft voor de dieren en planten die hier leven.

Ontmoeting met een zeeschildpad

Toen ik het telefoontje kreeg dat ik bij Dunea aan de slag mocht gaan, was ik toevallig net in zee bij Meijendel en zwom er een Lederschildpad langs. Mijn afstudeerproject ging over zeeschildpadden, dus voor mij was dit een zeldzame ontmoeting. Echt een heel speciaal moment. Ook het vinden van een hele nieuwe orchideesoort, die zich nu inmiddels langzaam lijkt te uitbreiden, zijn mooie dingen van werken in de natuur. Dat er zoveel biodiversiteit te vinden is in zo’n klein gebied in zo’n drukbevolkt deel van Nederland, vind ik heel mooi.

Wil jij net, als ik, ook dagelijks werken in de duinen? Kijk dan eens naar onze vacatures!

Over Dunea’s duingebieden

Onze duingebieden Berkheide, Solleveld en Meijendel zijn een belangrijke plek voor een grote verscheidenheid aan bloemen, planten, dieren en mensen. Deze gebieden maken deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Dunea beheert deze prachtige, kwetsbare, veerkrachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Dat doen we al bijna 150 jaar en dat doen we niet alleen. Samen met vrijwilligers en (natuur)organisaties beschermen we onze gebieden met veel passie en plezier. 

Lees meer duinverhalen