Nieuwsbrief juli 2018

Met deze nieuwsbrief informeert Dunea relaties over actuele beleidsthema’s, die ook kansen bieden voor strategische samenwerking.

Dunea ondertekent intentieverklaring COASTAR

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, kennisinstituten en anderen bedrijven, hebben zich voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van...

Lees meer over Dunea ondertekent intentieverklaring COASTAR

Innovatie in vergunningen

Voor de productie van drinkwater uit duinwater – op basis van rivierwater – zijn vergunningen nodig van de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst...

Lees meer over Innovatie in vergunningen

Dunea en Stedin verkennen nauwere samenwerking

Dunea wil nauwer gaan samenwerken met netbeheerder Stedin: samen verkennen waar dit voordelen biedt voor klanten, gemeenten en andere stakeholders...

Lees meer over Dunea en Stedin verkennen nauwere samenwerking

Zand erover!

Dunea neemt samen met een aantal drinkwaterbedrijven het voortouw in onderzoek naar nieuwe oplossingen voor natuurbeheer in de duinen. De duinflora en...

Lees meer over Zand erover!