Dunea en Stedin verkennen nauwere samenwerking

Dunea wil nauwer gaan samenwerken met netbeheerder Stedin: samen verkennen waar dit voordelen biedt voor klanten, gemeenten en andere stakeholders. Beide directeuren maakten dit officieel met de ondertekening van een intentieverklaring.

De werkgebieden van Stedin en Dunea overlappen elkaar in het westelijk deel van Zuid-Holland. Bij nieuwbouw hebben wij gezamenlijke aanleg van infra al georganiseerd via Structin. Ook bij individuele vervangingsprojecten in de straat wordt al regelmatig samengewerkt. Toch denken beide partijen dat er meer te winnen is. CEO Marc van der Linden (Stedin): “Een van de grote ergernissen bij onze klanten is de opengebroken straat. Zeker als dat meerdere keren kort achter elkaar gebeurt. Het waternet van Dunea en het energienet van Stedin liggen op veel plekken naast elkaar in de grond. Het ligt voor de hand dat we zoveel mogelijk werkzaamheden samen uitvoeren om zo overlast voor de omgeving te verminderen en onze efficiëntie te vergroten.”

Naast het samen aanleggen en samen vervangen van infra ziet Dunea ook kansen op ander vlakken. Directeur Wim Drossaert (Dunea): “We opereren beiden in een stedelijke en sterk veranderende omgeving en bereiden ons voor op de toekomst. Mogelijk heeft de één problemen opgelost op een manier die de ander inspireert of zijn er uitdagingen die we het beste samen kunnen aangaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan veranderende wetgeving, werving van technisch personeel en datamanagement.” Na deze verkenning kan een samenwerkingsovereenkomst de volgende stap zijn.