Nieuwsbrief april 2017

Met deze nieuwsbrief informeert Dunea relaties over actuele beleidsthema’s, die ook kansen bieden voor strategische samenwerking.

Afbouw precario in vijf jaar

Precarioheffing op gas-, water- en elektriciteitsnetten wordt definitief afgeschaft. Dat heeft de Eerste Kamer eind maart besloten. Gemeenten mogen de...

Lees meer over Afbouw precario in vijf jaar

Dunea wil bijdragen aan energietransitie

‘Nederland Energieneutraal in 2050’ vraagt om een substantiële bijdrage van nieuwe energievoorziening uit water, geothermie en warmtenetten. Dunea...

Lees meer over Dunea wil bijdragen aan energietransitie

Proef met Incassovrije Wijken

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om armoede en schulden. Dunea helpt graag schulden te voorkomen en doet daarom mee aan de Haagse...

Lees meer over Proef met Incassovrije Wijken