Afbouw precario in vijf jaar

Precarioheffing op gas-, water- en elektriciteitsnetten wordt definitief afgeschaft. Dat heeft de Eerste Kamer eind maart besloten. Gemeenten mogen de heffing in vijf jaar afbouwen. Daarna hoeven netbeheerders geen belasting meer te betalen voor het gebruik van gemeentegrond. Dunea hoopt op een snelle afbouw.

Dunea is blij met de wetswijziging. “Dit is heel goed voor de transparantie in onze tarieven,” reageert Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Nu zien onze klanten naast ons vastrecht een vastrechttoeslag voor precario op hun rekening staan, die in enkele gemeenten zelfs hoger is dan het vastrecht zelf. Klanten hebben geen idee wat ze krijgen voor dat geld. Als precario op waterleidingen over vijf jaar helemaal is afgebouwd, is helder dat je via onze waterrekening voor de diensten van Dunea betaalt."

Transparanter

Lange tijd was precario op leidingen een verschijnsel dat zich hoofdzakelijk binnen het leveringsgebied van Dunea voordeed. De afgelopen jaren won precario ook in de rest van Nederland aan populariteit als middel om de gemeentelijke begroting rond te krijgen. Drossaert: “Alle gemeenten in ons leveringsgebied heffen precario. Dit jaar verwachten wij precariorekeningen ter waarde van 12,6 miljoen euro. Dit komt neer op een vastrechttoeslag tussen €5 en €65 per adres per jaar.” Afschaffing zal de waterrekening uiteindelijk lager en transparanter maken en administratieve verlichting geven.

Snelle afbouw

Gemeenten kunnen de komende vijf jaar nog dezelfde precariorekening sturen als in 2016, maar Dunea hoopt dat gemeenten kiezen voor snelle afbouw. Drossaert: “We begrijpen dat het een uitdaging is voor gemeenten om zonder deze inkomsten te kunnen, maar het zou mooi zijn als alle inwoners de komende jaren al zouden kunnen profiteren van een daling in lasten.” Na 2022 is precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten bij wet verboden.