Dunea wil bijdragen aan energietransitie

‘Nederland Energieneutraal in 2050’ vraagt om een substantiële bijdrage van nieuwe energievoorziening uit water, geothermie en warmtenetten. Dunea heeft kennis, kunde en infra en wil samen met anderen een bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie.

De uitstoot van broeikasgassen (CO2) moet in de periode tot 2050 vergaand worden verminderd.Dat is geen eenvoudige opgave. Het vraagt om inzet van alle mogelijke opties. De kansen voor Dunea om met partners bij te dragen aan de Energietransitie liggen in de gebouwde omgeving en de agrosector, op het snijvlak van water en energie.

Marktverkenning in 90 dagen

Als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder staan we voor duurzaamheid. Logisch dus dat dit ons beweegt. Dunea kan met haar kennis, kunde en infrastructuur een wezenlijke bijdrage leveren aan de dringend noodzakelijke energietransitie. Water en natuur zijn al bijna 150 jaar 'onze business' en water is een belangrijke drager van duurzame thermische energie (koude en warmte). Op dit moment verkennen wij kansen op het snijvlak van water en energie. Daarbij richten we ons specifiek op energie uit water, aardwarmte (warmte-koude opslag & geothermie) en warmtenetten. We zijn daarvoor in gesprek met potentiële klanten, partners, leveranciers, (ervarings)deskundigen en overheden.

Warmtevisie

Ondertussen worden de eerste stappen gezet. Een aantal gemeenten heeft ons al betrokken bij hun warmtevisie. Deze gaan over een efficiënte en duurzame warmtevoorziening voor iedereen, vloeien voort uit omgevingsvisies en worden vaak weergegeven als kansenkaarten. Wij leveren hierin graag een bijdrage. Het water in ons leidingnet bevat namelijk energie die ingezet kan worden voor koeling of verwarming. Samen met anderen zoeken we naar kansen om beschikbare bronnen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Wilt u meer weten of ziet u nu al kansen voor samenwerking? Dan komen we graag met u in gesprek. Neem contact op met programmamanager Ewout Hekhuizen via e.hekhuizen@dunea.nl of bel 06-53673236.