Vrijwilliger in de duinen. Wat doe jij?

Er zijn veel vrijwilligers (-groepen) actief in het duin. Dat doen ze met veel passie en plezier. Een van deze vrijwilligerswerkgroepen is 'Werkgroep Berkheide'. Joop de Leeuw van deze werkgroep vertelt wie zij zijn en wat zij doen.

Werkgroep Berkheide

Als u van heel vroeg opstaan houdt in het weekend en om een uur of zes graag struint in Berkheide, het Panbos, Lentevreugd of de Coepelduynen, dan is de kans groot dat u daar iemand tegenkomt die alle vogels telt, gewapend met een kijker en een kaart of een tablet. Meestal warm aangekleed vanwege de ochtendkou en altijd een band om de arm die bij de vergunning hoort. Halverwege de ochtend, als de parkeerplaatsen vollopen, zijn wij, de leden van de Werkgroep Berkheide, alweer vertrokken. Dit vindt iedere week vanaf maart tot half juni plaats en buiten het broedseizoen éénmaal per maand.

Het hele duin van Wassenaar tot Noordwijk is verdeeld in zogenaamde kavels van zo’n 50 ha met één of twee tellers. In totaal zijn we met een kleine 35 mensen, het meest mannen, maar gelukkig zie je tegenwoordig steeds meer vrouwen vogels tellen.

Wekelijks alle vogels tellen is een hele opgave als je bedenkt dat een kavel gemiddeld 45 soorten broedvogels heeft, maar er zijn ook kavels met 60 tot 65 soorten. De meeste vogels herken je op zang. Meestal zie je ze niet eens. “Hoe weet je dan dat je niet voortdurend dezelfde vogels aan het tellen bent, die beesten vliegen toch rond?”, krijg ik vaak als vraag. Maar vogels zitten niet zomaar ergens. Je zou kunnen zeggen dat de meeste vogelsoorten het duin eveneens in kavels hebben opgedeeld, waarin de mannetjes zich kenbaar maken door tegen hun buren te zingen. “Hier zit ik, hoepel op”. Daarmee bewaren ze de gewapende vrede, of als je meer romantisch van aard bent, daarmee verleiden ze de vrouwtjes. Als je regelmatig rondloopt leer je die territoria gaandeweg kennen. Aan het eind van het seizoen worden alle gegevens verzameld en aan Sovon doorgegeven, de organisatie die de meeste vogeltellingen faciliteert, maar ook aan de terreinbeheerders (Dunea en Staatsbosbeheer). Misschien heeft u de cijfers in Holland’s Duinen wel gezien.

Zwarte kraai in nest

Foto: jonge kraai door Gerard van der Klugt

De vogelwerkgroep Meijendel is ouder, maar ook wij zijn al sinds 1975 actief. Aanvankelijk als werkgroep van de Stichting Duinbehoud, later als onderdeel van de Stichting Berkheide en Coepelduynen. We kijken als het ware voorbij de vogels en komen zo op voor een uniek natuurgebied in de steeds drukker wordende Randstad. Waar vind je bijvoorbeeld nog zoveel Nachtegalen in Nederland als in de duinstreek. We zijn voortdurend in gesprek met overheden en beheerders. En we laten zo nodig ook een kritisch geluid horen als we menen dat natuurwaarden in het gedrang komen.

Buizerd

Foto: buizerd door René van Rossum

U vindt ons op de website www.vwgberkheide.nl, propvol informatie, wekelijks nieuwtjes en tal van fraaie natuurfoto’s.

Tekst door Joop de Leeuw. Foto zonsopgang door Gerrit van Ommering.