Mededelingen

We hebben een aantal mededelingen die we graag met jullie delen.

Mededelingen

Ontheffingen

Wil je een nieuwe ontheffing voor duinbetreding? Zorg dan dat we de rapportage op tijd hebben. Graag drie weken voordat je weer het veld in gaat.

Werkzaamheden in het duin

In de natuurgebieden van Dunea wordt er voor bijna 1,4 miljoen mensen drinkwater gemaakt. Om ervoor te zorgen dat er water uit de kraan blijft komen, zijn er soms werkzaamheden nodig. Informatie hierover was soms lastig terug te vinden, zeker als je een vrijwilligersavond hebt gemist. Sinds kort kun je op de website alle werkzaamheden in onze gebieden terugvinden.

Succes herstelde duinvalleien

Harrie van der Hagen wil melden heel trots te zijn op de natuurontwikkeling in de herstelde duinvalleien: 'Het systeem werkt'. Wil je meer weten? Lees dan het artikel op bladzijde 28 van Holland’s Duin nummer 74.

Oproep vogelwerkgroep Solleveld

Er is een vacature voor 1 kavel. Wil je meewerken aan de broedvogelmonitoring en de wintertellingen? Dat kan als je een redelijke basiskennis hebt van vogels. In beeld en geluid. Je wordt ingewerkt en kunt tijdens het tellen terugvallen op de kennis van andere leden van de vogelwerkgroep Solleveld. Gemotiveerd? Voor meer informatie neem contact op met Ton van Schie via faajvschieenzn@planet.nl.

Verslagen symposium samen voor de natuur

Afwisselende middag met verschillende sprekers en workshops. Verslagen zijn hier te lezen.