Waarom Toegangsvoorwaarden?

Samen genieten van de duinen

Steeds meer mensen zoeken onze prachtige natuur op om te genieten van het landschap, om te ontspannen en om even lekker buiten te zijn. Door verantwoord en verstandig om te gaan met onze gebieden kunnen we er in de toekomst ook van genieten. Ook zijn onze duingebieden van essentieel belang voor het produceren van drinkwater voor ruim 1,3 miljoen mensen.

Wandelen en fietsen

Er groeien veel zeldzame en kwetsbare planten in onze duinen. Ook voor veel dieren zijn de duinen een fijne plek om te leven. Om de rust te bewaren en om te voorkomen dat de natuur wordt vertrapt, is het niet toegestaan om buiten de daarvoor bedoelde paden te wandelen of te fietsen.

Honden

Veel zoogdieren en vogels vinden in onze duinen een rustige plek om te leven. Bijna alle dieren zijn bang voor honden. Best logisch, want het gaat om een roofdier, een afstammeling van de wolf. Voor wilde dieren ruiken ze nog steeds naar roofdier. Onbedoeld kunnen honden veel schade aanrichten aan de kwetsbare natuur. Daarnaast kunnen andere bezoekers last hebben van honden. Sommige mensen zijn bang voor honden. Aangelijnde honden zijn toegestaan op de meeste paden in Meijendel. Dankzij deze voorwaarde waarborgen we de rust voor de in het wild levende dieren zoveel mogelijk.

Honden aan de lijn in Meijendel

Aangelijnde honden zijn welkom in het grootste gedeelte van Meijendel. Veel bezoekers vinden het niet erg dat er honden loslopen, maar er is ook een grote groep die zich hier wel aan ergert. Zij vinden het niet leuk of worden bang, als er een hond in de buurt komt. De regel ‘honden aan de lijn’ geldt voor alle honden. Groot of klein, gehoorzaam of ondeugend maakt niet uit. Dunea hanteert deze regel voor al onze bezoekers. Door begrip te hebben voor elkaar en voor de natuur, waarborgen we de rust zoveel mogelijk. Wil je toch graag de hond los laten lopen? Kijk dan op de hondenkaart van de gemeente Den Haag voor alternatieve locaties. 

Wildplassen verboden

Onze gebieden zijn belangrijk voor de drinkwatervoorziening van 1,3 miljoen mensen. Wij winnen drinkwater uit de duinen. Urine van wildplassers, kan dit water besmetten met bijvoorbeeld medicijnresten. Dit is uiteraard onwenselijk. Om de veiligheid van het drinkwater te waarborgen, is wildplassen niet toegestaan in onze gebieden.

Passe-partout en dagkaarten

Om te mogen wandelen in Solleveld en Kijfhoek & Bierlap heb je een passe-partout of een dagkaart nodig. Deze gebieden zijn zo kwetsbaar, dat ze maar een beperkt aantal bezoekers per dag aankunnen. We willen de natuur hier goed beschermen en behouden. Deze gebieden zijn van nationaal én internationaal belang, omdat dit type duinnatuur maar weinig voorkomt. Door het systeem van dagkaarten en passe-partouts, kunnen wij de bezoekersaantallen reguleren en de bescherming waarborgen.

Duinwachters

Onze duinwachters zijn gastheren en controleren of bezoekers zich houden aan de toegangsvoorwaarden en de wetgeving. Ook geven de duinwachters voorlichting over recreatie, natuur en waterwinning. Heb je iets gezien dat wij moeten weten in een van onze gebieden? Je kunt een melding maken via natuur@dunea.nl. Als het gaat om een noodgeval, zoals een ongeval, brand of misdrijf, bel dan 112.