Projecten Programma Berkheide succesvol afgerond

In de afgelopen 6 maanden heeft Dunea twee belangrijke projecten succesvol afgerond in duingebied Berkheide, onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Deze projecten hebben ervoor gezorgd dat we weer een stukje hebben bijgedragen aan de toekomstige watervraag in combinatie met het ontwikkelen van natuur.

Duingebied Berkheide is een prachtig gebied en staat bekend om open duinlandschappen en natte duinvalleien en is daarom een belangrijke plek voor flora en fauna. Dunea zet zich in voor het beschermen van deze kwetsbare natuur, terwijl het tegelijkertijd werkt aan het optimaliseren van waterwinningen en het investeren in nieuwe winputten en installaties. Het duingebied moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Daarom werkt Dunea in Programma Berkheide aan renovatie en uitbreiding van de waterwinning in combinatie met natuurontwikkeling. De werkzaamheden worden uitgevoerd in beschermde Natura 2000-gebieden, dit betekent dat er alleen gewerkt kan worden buiten het broedseizoen, van september tot maart.

Werkzaamheden en natuurontwikkeling
Dit werkseizoen (september tot maart) is gewerkt aan vervangen en verlengen van een leiding die loopt door Lentevreugd en Meta’s Duin. Deze leiding is belangrijk voor de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater naar Berkheide. Ook verderop in het duingebied, bij ‘winning 4’, hebben we putten en leidingen gerenoveerd, en daarbij maatregelen voor natuurontwikkeling genomen. Zo hebben we maatregelen uitgevoerd om vochtige duinvalleien en grijs duin te herstellen. Door onderhoud en natuurontwikkelingswerkzaamheden in één seizoen uit te voeren, wordt de verstoring in dit natuurgebied zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Archeologische vondst
Tijdens de uitvoering van deze projecten stuitte Dunea op enkele onverwachte uitdagingen, zoals de ontdekking van een oude boerderij met waterput bij ‘winning 4’. Dankzij de snelle coördinatie met archeologen en ecologische begeleiders kon de vondst worden veiliggesteld en de planning gehandhaafd blijven en hebben we alle werkzaamheden ruim voor het broedseizoen (1 maart) afgerond.

Het komende werkseizoen staan er weer diverse noodzakelijke projecten van Programma Berkheide op de planning, gericht op het voldoen aan de waterbehoefte van de toekomst. Voor meer informatie over Programma Berkheide en de laatste ontwikkelingen, kijk op: Programma Berkheide (dunea.nl)

 kaart berkheide