Nieuwsbrief september 2017

Met deze nieuwsbrief informeert Dunea relaties over actuele beleidsthema’s, die ook kansen bieden voor strategische samenwerking.

Beroepsprocedure leidingen verleggen

Dunea is in de beroepsprocedure die zij tegen gemeenten Lansingerland en Zoetermeer heeft aangespannen naar aanleiding van de vervoersknoop Bleizo...

Lees meer over Beroepsprocedure leidingen verleggen

Toekomstbestendige bluswatervoorziening

Hoe zorgen we de komende 20 jaar voor adequate levering van bluswater ten behoeve van brandbestrijding? Op initiatief van de Veiligheidsregio Hollands...

Lees meer over Toekomstbestendige bluswatervoorziening

Big Jump voor schone rivier

Dat we zuinig moeten zijn op onze rivieren en onze drinkwaterbronnen, was op 8 juli de boodschap tijdens de BigJump in Aalburg. Toen sprongen zo’n 100...

Lees meer over Big Jump voor schone rivier

Ons water beschermen we samen

In navolging van andere waterbedrijven heeft ook Dunea begin augustus gemeld dat er GenX is gemeten in het drinkwater. Hoewel de concentratie miniem...

Lees meer over Ons water beschermen we samen