Ons water beschermen we samen

In navolging van andere waterbedrijven heeft ook Dunea begin augustus gemeld dat er GenX is gemeten in het drinkwater. Hoewel de concentratie miniem is, en vele malen onder de veiligheidsgrens van het RIVM, heeft de bekendmaking tot veel vragen en bezorgdheid geleid. Hoe nu verder?

Het is belangrijk te beseffen dat ons drinkwater voldoet aan alle (gezondheidskundige) normen en nog steeds behoort tot het beste van de wereld. Tegelijkertijd begrijpen we de zorgen van onze klanten en van onze partners. Ook wij vinden dat een chemische stof niet thuishoort in het drinkwater. We zijn daarom zeer alert, houden de waterkwaliteit continu in de gaten, nemen ruim 3.000 kwaliteitsmonsters per jaar van bron tot kraan. En dankzij verfijnde meettechnieken kunnen we steeds kleinere concentraties meten, waardoor we steeds vroeger aan de bel trekken als we een mogelijke overschrijding in onze bron, de Afgedamde Maas, zien aankomen.

Maar er is meer nodig om ook in de toekomst goed drinkwater te kunnen leveren. Het aantal producten met chemische toevoegingen neemt hard toe en komt bij productie, gebruik en als afval in aanraking met het watermilieu. Dit probleem zal door klimaatverandering en langdurige perioden van droogte alleen maar toenemen.

Drinkwaterbelang voorop

De schaarse bronnen voor drinkwater in Nederland moeten daarom beter beschermd worden. Als drinkwaterbedrijf maken we ons daar natuurlijk sterk voor. Maar we hebben geen invloed op wat er zoal op de Nederlandse rivieren geloosd mag worden. Daarom doen we een beroep op alle partijen die daar wel over gaan: vergunningverleners en handhavers. Het is aan Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies om het drinkwaterbelang voorop te stellen bij het verlenen van lozingsvergunningen. En daarnaast vinden we dat de industrie veel transparanter moet zijn over alle stoffen die zij lozen, zodat daar ook goed op kan worden gehandhaafd.

We moeten zuinig zijn op onze rivieren, op onze drinkwaterbronnen. Ook klanten, gemeenteraadsleden en bestuurders van onze aandeelhoudende gemeenten kunnen daaraan bijdragen. Door uw zorg over het borgen van het drinkwaterbelang te uiten en vragen te stellen over het beschermen van drinkwaterbronnen, krijgen we dit thema hoog op de politieke agenda. Samen beschermen we ons water.

Dat voor goed drinkwater steeds grotere inspanningen nodig zijn, dat er een grens zit aan wat drinkwaterbedrijven kunnen zuiveren, en dat er een grens zit aan wat burgers wenselijk vinden, dat is met GenX zeer duidelijk geworden. Meer informatie over specifiek GenX leest u op onze website.