Nationaal Park: kansen en ambities

Op 30 juni hebben alle samenwerkende partners van Nationaal Park Hollandse Duinen hun enthousiasme uitgesproken om met de gezamenlijke ambities aan de slag te gaan.

Het is mooi om te zien dat er al veel wordt samengewerkt om kwaliteitsimpulsen aan het gebied te geven. Ook hebben partners zo hun eigen ambities en plannen. Denk daarbij aan de metroverbinding van Rotterdam naar het strand, het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, de beheersplannen van natuurbeheerders maar ook het plan om in het gebied alle plant- en diersoorten te inventariseren.

De komende maanden wordt bepaald welke projecten en verbeteracties het beste passen bij Hollandse Duinen. Deze kunnen dan rekenen op de steun en publiciteit vanuit het Nationaal Park. De uitvoering ligt bij de partners en samenwerkingsverbanden vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheden. Eind van dit jaar wordt ook een nieuwe website van Hollandse Duinen gelanceerd.

Het document met de ambities voor Nationaal Park Hollandse Duinen vindt u hier. Heeft u ideeën die aansluiten bij deze ambities en wilt u bijdragen? Neemt u dan contact op met programmadirecteur Georgette Leltz.