Beroepsprocedure leidingen verleggen

Dunea is in de beroepsprocedure die zij tegen gemeenten Lansingerland en Zoetermeer heeft aangespannen naar aanleiding van de vervoersknoop Bleizo, door de Raad van State (RvS) in het gelijk gesteld. Deze gemeenten hebben in de besluitvorming rondom het vervoersknoop Bleizo onvoldoende rekening gehouden met de financiële belangen van Dunea, zo stelde de Raad van State begin juli.

Bleizo bouwde in 2016 een OV-vervoersknooppunt bovenop een rivierwaterleiding van Dunea. Hierdoor werd Dunea genoodzaakt deze betonnen transportleiding te vervangen door een stalen leiding. Ook waren extra maatregelen nodig om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen en schade aan de duinen te beperken.

Raad van State heeft Lansingerland en Zoetermeer opdracht gegeven een nieuw besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor Bleizo te nemen, waarin ook de financiële belangen van Dunea worden meegewogen. De gemeenten hebben hiervoor 12 weken de tijd gekregen. Een mooi resultaat, vindt Dunea directeur Wim Drossaert: “We gaan er vanuit dat Dunea nu niet langer de volledige kosten moet betalen voor het verleggen van rivierwaterleidingen en dat dit soort situaties in de toekomst niet meer voorkomen.”

Signaal

Dunea ziet de uitspraak van RvS als een belangrijk signaal naar alle gemeenten in ons leveringsgebied en dat zij de belangen van Dunea serieus moeten meewegen in de plan- en besluitvorming rond infraprojecten. We zien nu vaak dat onze mensen te laat worden betrokken, als de ontwerpen al zijn gemaakt. Daarom roept Dunea alle aandeelhoudende gemeenten op al in de initiatieffase contact op te nemen. Zo kunnen we samen analyseren wat de consequenties zijn voor de drinkwatervoorziening, wat de maatschappelijke impact is en bovenal kosten voorkomen.

Waar denkt Dunea zoal over mee?

Kan het? Biedt de ondergrond voldoende ruimte om bovengrondse plannen te realiseren?
Hoe kunnen we verlegkosten voorkomen of beperken? Uitgangspunt zou volgens Dunea altijd moeten zijn: werken tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Tip: check of in uw bestemmingsplannen de grote (drinkwater)transportleidingen zijn opgenomen. Zo niet, kunt u contact opnemen via: m.boom@dunea.nl.
Kunnen drinkwaterinnovaties zoals het winnen van energie, worden geïntegreerd in het desbetreffende project?
Afspraken maken over wie de kosten betaalt. Verlegkosten veroorzaakt door projecten met een commercieel belang, horen ons inziens thuis op de projectbegroting en nooit op de waterrekening van de burger.
Meer weten

Wilt u zich een beeld vormen van een grote verlegging? Kijk eens naar dit 2-minuutfilmpje. Hier leest u de uitspraak van de Raad van State.