Nieuwsbrief februari 2017

Met deze nieuwsbrief informeert Dunea relaties over actuele beleidsthema’s, die ook kansen bieden voor strategische samenwerking.

Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven

De drinkwaterkwaliteit van Dunea is hoog, we zijn de betrouwbaarste leverancier en de algehele dienstverlening is naar tevredenheid. Dat Dunea niet de...

Lees meer over Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven

Organisatieverandering Dunea

Dunea wil haar dienstverlening verder verbeteren en kosten besparen. Daarom gaan we de organisatie aanpassen en meer procesgericht werken.

Lees meer over Organisatieverandering Dunea

Drinkwater in omgevingsvisie

Maakt uw gemeente ook een omgevingsvisie ter voorbereiding op de Omgevingswet 2019? Dan denkt Dunea graag mee over thema’s als (grond)water...

Lees meer over Drinkwater in omgevingsvisie