Organisatieverandering Dunea

Dunea wil haar dienstverlening verder verbeteren en kosten besparen. Daarom gaan we de organisatie aanpassen en meer procesgericht werken.

“Kortgezegd gaan we ons organiseren naar onze belangrijkste bedrijfsprocessen”, legt directeur Wim Drossaert uit, “het maken en leveren van drinkwater, het beheer van onze leidingen, installaties en natuur, onze service aan klanten en dergelijke. Dat gebeurt met het invoeren van een nieuw ERP-systeem en een procesgerichte organisatie.”

De organisatieverandering leidt tot een flinke reductie van het aantal leidinggevenden. Dunea zal de betrokken managers zoveel mogelijk herplaatsen binnen het bedrijf. Indien dat onverhoopt niet lukt, worden de betreffende managers begeleid naar werk buiten Dunea. Hiervoor is een sociaal plan gemaakt in samenwerking met de vakorganisaties.

We verwachten dat de nieuwe organisatiestructuur rond de zomer staat. Daarna wordt gewerkt aan het inrichten van de processen en het nieuwe ERP-systeem, waarmee we onze dienstverlening naar een hoger plan tillen.