Brandkranenbeleid

Dunea’s aangepaste brandkranenbeleid maakt een onderhoudscontract voor brandkranen verplicht. Inmiddels hebben 15 aandeelhoudende gemeenten dit contract afgesloten; met vier zijn we nog in gesprek.

Vorig jaar is het nieuwe brandkranenbeleid bij alle gemeenten van kracht geworden. Met dit beleid beperken we samen risico’s voor gemeenten en Dunea; we zorgen ervoor dat alle inwoners (onze klanten) nu en in de toekomst kunnen rekenen op veilig drinkwater en een veilige leefomgeving.

Impact

Om het nieuwe beleid toe te lichten, zijn we het gesprek aangegaan met alle gemeenten in ons leveringsgebied. In die gesprekken bleek dat gemeenten vooral zorgen hadden over de beschikbare locaties voor de brandkranen en de kosten die het nieuwe beleid met zich mee zou brengen. Die zorgen hebben we grotendeels weg kunnen nemen. Terugblikkend is de impact van het beleid beperkt geweest; er zijn slechts enkele uitzonderingen op het beleid gemaakt.

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) ontwikkelt inmiddels een nieuwe blusstrategie. We zijn blij dat we naar aanleiding van ons brandkranenbeleid zijn gevraagd om mee te denken over deze strategie.

Meer weten?

Meer informatie vindt u in de brochure op deze website of neem contact op met Marin Oosterhuis.