Drinkwater in omgevingsvisie

Maakt uw gemeente ook een omgevingsvisie ter voorbereiding op de Omgevingswet 2019? Dan denkt Dunea graag mee over thema’s als (grond)water, klimaatadaptatie, de ondergrond, ecologie en dergelijke. Samen weten we meer.

Dit jaar maken de meeste gemeenten, als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet 2019, een omgevingsvisie voor de komende 25-30 jaar. Een megaklus, omdat de nieuwe Omgevingswet zo breed is! Dunea zoekt samenwerking met haar aandeelhouders en met waterschappen, om elkaar te inspireren, dubbel werk te voorkomen en bovenal gebruik te maken van elkaars kennis.

Waarde toevoegen

“Het thema drínkwater is niet overal in het vizier”, zegt omgevingsmanager Ans Groenewegen. “Dat is juist noodzakelijk voor Dunea om ook in de toekomst tegen de laagst maatschappelijke kosten te kunnen werken. Daarom denken we graag mee. Bijvoorbeeld over strategische grondwatervoorraden, interactie tussen de boven- en ondergrond en het beschermen van natuur in relatie tot de waterwinning. Onze deskundigen kunnen veel waarde toevoegen aan de omgevingsvisies. Met kennis, kaartmateriaal van de ondergrond, onderzoeksgegevens naar de effecten van bodemdaling op de beschikbaarheid van zoetwaterbronnen, noem maar op.”

Hart van Holland

Met Leiden werkt Dunea nu bijna een jaar samen in de regionale omgevingsvisie Hart van Holland 2040. In onderstaand filmpje dat is gemaakt in opdracht van de gemeente, vertelt Willemijn Bouland (start op 2 min 54 sec) over de rol van Dunea.

Omgevingsvisie Hart van Holland from Marit Geluk on Vimeo.

Grensoverschrijdende thema’s

Ook met Leidschendam-Voorburg zijn de banden aangehaald. Jeanet Rintjema, programmamanager Implementatie Omgevingswet binnen Leidschendam-Voorburg: “Met onder andere het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie en acht gemeenten draait nu de werkgroep Grensoverschrijdende Thema’s. Ruimtelijke keuzen voor een groene, gezonde leefomgeving stoppen immers niet bij de gemeentegrens. Tijdens onze werksessie van 8 maart a.s. pitchen enkele Dunea-experts, waardoor er goed inzicht ontstaat in relevante langetermijn-drinkwaterissues per gemeente. Ook gaan we kaartmateriaal van de boven- en de ondergrond over elkaar leggen en kijken naar de eventuele effecten van bodemdaling. Ik zie korte werklijnen ontstaan ten gunste van krachtige, evenwichtige visies”.

Samenwerking met Dunea verkennen?

Ans Groenewegen komt graag in contact met de programmamanagers Implementatie Omgevingswet in het leveringsgebied van Dunea om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.