Kennisdelen in Mozambique

Dunea heeft ruim 140 jaar ervaring met beheer van grondwater in de duinen, ten behoeve van drinkwater en natuur. Deze kennis passen we niet alleen in Nederland toe. Samen met Wetterskip Fryslan en TU Delft zijn we een project gestart in de duinen van Mozambique.

Mozambique heeft te maken met grote schaarste aan water. Zo heeft de stad Inhambane in de kustzone te weinig water beschikbaar voor een goede drinkwatervoorziening. De bron van deze stad ligt in een duingebied dat veel overeenkomst heeft met de waterwingebieden van Dunea. Onze kennis van grondwatersystemen in de duinen kan helpen om in Mozambique de grondwatervoorraad beter te beheren en te zorgen dat die voldoende wordt aangevuld.

Nieuwe kennis

Het project in Mozambique is een voorbeeld van hoe Dunea actief wil zijn in het buitenland. Namelijk door een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke problematiek van water wereldwijd. Zo hebben we ons de afgelopen jaren ingezet in projecten voor het versterken van lokale drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld in Tanzania. We zijn nu op zoek naar projecten waar we over de volle breedte van ons werkveld, van bron tot tap, de kennis van onze medewerkers kunnen inzetten en ontwikkelen. Want werken in het buitenland levert ook nieuwe kennis, vanuit de partners met wie je samen optrekt en vanuit de toepassing in omstandigheden die we hier niet gewend zijn. Zo maakt het werken in het buitenland ons nog meer klaar voor de toekomst.

Versterken

In het project werken we samen met Wetterskip Fryslan (via de Unie van Waterschappen) en TU Delft aan het versterken van het lokale waterschap ARA Sul om hun taak voor grondwaterbeheer beter uit te kunnen voeren. Kennis van het systeem is voor hen een essentiële voorwaarde om het watergebruik te reguleren, in gesprek te gaan met watergebruikers en met betere technieken meer water beschikbaar te maken. In een recent werkbezoek hebben we samen met ARA Sul de behoeften in kaart gebracht en stappen uitgezet.

Samenwerken?

We vinden het belangrijk dat nieuwe projecten bijdragen aan de samenwerking met stakeholders hier in Nederland. De samenwerking met de Unie van Waterschappen en TU Delft in Mozambique is daar een goed voorbeeld van. Wilt u ook eens van gedachten wisselen over samenwerking die letterlijk over de grenzen heen gaat? Dan gaat Peter Spierenburg daarover graag met u in gesprek.