Bescherming van de bron

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 25 januari ingestemd met de garantstelling voor de aanleg van de collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard. Een belangrijke stap in de bescherming van onze drinkwaterbron: de Afgedamde Maas.

Dit nieuw aan te leggen rioleringssysteem maakt het mogelijk dat het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven collectief wordt verzameld én gezuiverd. Na zuivering is het afvalwater vrij van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Zo draagt dit systeem bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard en de Afgedamde Maas.

Intensieve samenwerking

Het besluit is het resultaat van een intensieve  samenwerking van betrokken partijen in de werkgroep Waterkwaliteit. Gemeenten, waterschap, tuinders en Dunea zijn samen opgetrokken om het juiste antwoord te vinden op de wettelijke eis dat vanaf 1 januari 2018 tuinbouwbedrijven verplicht hun eigen afvalwater zuiveren.

Het Provinciaal besluit maakt de weg nu vrij om de bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente Zaltbommel te doorlopen. Deze gemeente heeft het voornemen om de aanleg en voorfinanciering van de tuinbouwriolering te faciliteren. De aangesloten glastuinbouwondernemers betalen de totale kosten via een aansluittarief en jaarlijkse heffing binnen twaalf  jaar terug.

Trots

“Het besluit draagt bij aan het waarborgen van de waterkwaliteit in de Afgedamde Maas”, aldus Co van Dongen, omgevingsmanager bij Dunea en voorzitter van de werkgroep Waterkwaliteit, “daarom zijn we er erg blij mee.” Ook LTO Glaskracht is trots: “Met dit positieve Provinciale besluit wordt invulling gegeven aan alle gezamenlijke inspanningen van betrokken partijen in project Waterkwaliteit Bommelerwaard, en daar zijn we bijzonder trots op”, laat Daan van Empel, beleidsspecialist Water bij LTO Glaskracht Nederland weten.