Van adviesorgaan naar netwerksamenlevingDe Duin Advies Raad (DAR), die de duinwaterbedrijven (voor Dunea) jarenlang bijstond met advies over goed natuurbeheer, is opgeheven. Dunea heeft vandaag de dag zo veel deskundigheid in huis over goed natuurbeheer, dat die zelfs voor andere organisaties wordt ingezet. Kennisvergaring en -deling verloopt intussen veel meer via netwerken, dat een aparte Raad niet meer nodig is.

De DAR is ontstaan in de tijd dat de afzonderlijke duinwaterbedrijven nog geen deskundigen in dienst hadden op het gebied van natuur- en recreatieonderzoek. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw was het noodzakelijk om een raad in te richten, zodat het natuur- en recreatiebeheer een goede wetenschappelijke onderbouwing kreeg. Vervolgens brak er een periode aan waarin deskundigen in dienst kwamen, die zelf voor die onderbouwing konden zorgen en verschoof de rol. In plaats van primair de inhoudelijke onderbouwing van het natuurbeheer te verzorgen, kreeg de commissie een toetsende en reflecterende rol. De contacten met onze stakeholders en de vaknetwerken van onze deskundigen hebben deze rol intussen ondervangen.