Drinkwater en kwaliteit

In Nederland komt het water zo schoon uit de kraan dat u het zonder zorgen kunt drinken. Gezamenlijk werken drinkwaterbedrijven en de overheid aan goed en veilig drinkwater.

Eisen aan drinkwater

Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan drinkwater. In het Drinkwaterbesluit staat omschreven welke stoffen er wel en niet in het drinkwater mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden (normen). Er worden verschillende normen onderscheiden, zoals gezondheidskundige, geur- en smaak-, bedrijfstechnische en voorzorgsnormen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) toetst of het drinkwater aan alle eisen voldoet en publiceert hierover.

Uitgebreid meetprogramma

Dunea controleert de waterkwaliteit via een uitgebreid meetprogramma gedurende het hele zuiveringsproces. Het Waterlaboratorium, een onafhankelijk laboratorium, neemt hiervoor jaarlijks duizenden monsters: van het rivierwater in de Afgedamde Maas tot bij klanten thuis. Doordat de meettechnieken steeds gevoeliger worden, kunnen al zeer lage concentraties stoffen worden aangetoond. Zelfs per nanogram: een miljoenste milligram. Dat zorgt ervoor dat we stoffen al heel snel kunnen detecteren en nader onderzoeken, nog voordat ze een effect hebben op de volksgezondheid.

Waaruit bestaat drinkwater

Het Nederlandse drinkwater behoort tot de top van de wereld doordat het zo goed gezuiverd wordt. Dat betekent niet dat er geen andere stoffen inzitten. Drinkwater bevat mineralen, zouten, goede bacteriën en andere stoffen. Net als in de lucht en de bodem komen ook in het oppervlaktewater stoffen terecht van consument en industrie, land en tuinbouw. Sporen hiervan worden ook in drinkwater aangetroffen. Het gaat dan om minieme concentraties; veel zuiveren wij eruit. Zien we een overschrijding bij de bron aankomen, dan rapporteren we die aan Rijkswaterstaat en nemen we maatregelen. Zo houden we het drinkwater betrouwbaar.

Rivierwater, duinwater, drinkwater: hoe zit het?

In het midden en oosten van Nederland wordt vaak grondwater gebruikt als bron voor drinkwater. Voor het westen van Nederland is dat niet mogelijk, want van nature is grondwater aan de kust te zout. Uniek in Nederland is dat onder de duinen het grondwater wél zoet is. Die voorraad duinwater is niet groot genoeg om iedereen in het leveringsgebied van Dunea van drinkwater te voorzien. Daarom vullen we deze voorraad aan met voorgezuiverd rivierwater uit de Afgedamde Maas. Samen met gevallen neerslag wordt dit duinwater. Pas na ontharding en nazuivering, spreken we van drinkwater. 

Drinkwaterbelang voorop

Bronnen voor drinkwater in Nederland zijn schaars. We moeten er zuinig op zijn. Als drinkwaterbedrijf maken we ons daar natuurlijk sterk voor. Maar we hebben geen invloed op wat er zoal op de Nederlandse rivieren mag worden geloosd. Daarom doen we een beroep op alle partijen die daar wel over gaan: vergunningverleners en handhavers. Het is aan Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies om het drinkwaterbelang voorop te stellen bij het verlenen van lozingsvergunningen. En daarnaast vinden we dat de industrie veel transparanter moet zijn over alle stoffen die zij lozen, zodat onze waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat daar goed op kunnen handhaven.

Waterkwaliteit en bronnen

De Afgedamde Maas - zijtak van rivier de Maas - is een uitstekende bron voor drinkwater. De rivier heeft hier een geringe stroming en een groot zelfreinigend vermogen. De Afgedamde Maas is ook voor anderen belangrijk. Daarom werken we samen met anderen aan de bescherming van onze bron.

De Afgedamde Maas is onze eerste bron, de Lek is onze reservebron. Om zonder onderbreking drinkwater in voldoende hoeveelheid en van kwaliteit te kunnen leveren, zijn wij op zoek naar een derde bron. Dan staan we nog beter voorbereid op eventuele verstoringen en geniet u altijd van water uit de kraan.