Uitspraak hoger beroep Defence for Children en NJCM

Vandaag heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Defence for Children en NJCM hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat en de drinkwaterbedrijven Dunea en PWN over het afsluiten van drinkwater bij aanhoudende wanbetaling.

Defence for Children en NJCM hebben het hof gevraagd om het afsluiten van gezinnen waarin minderjarige kinderen wonen te verbieden. Wij zien afsluiting als het uiterste middel dat helpt om het verder oplopen van schulden te voorkomen en om hulpbehoevende klanten bij passende hulp (schuldhulpverlening) uit te laten komen. Uiteindelijk streven we naar 0 afsluitingen per jaar, want iedere afsluiting is er één te veel. In het geval van een afsluiting gaan we zorgvuldig te werk en gaan we verder dan wettelijk van drinkwaterbedrijven zoals ons wordt gevraagd: als onze medewerkers tijdens een huisbezoek bijvoorbeeld signalen krijgen dat er kinderen woonachtig zijn, wordt er altijd in samenspraak met de klant naar een alternatieve oplossing gezocht en sluiten we niet af.

Het gerechtshof heeft Defence for Children en NJCM vandaag gedeeltelijk in het gelijk gesteld. In aanvulling op bovenstaande inspanningen moeten de drinkwaterbedrijven volgens het hof ook actief uitvragen of er minderjarige kinderen aanwezig zijn op het adres waar een afsluiting wegens wanbetaling dreigt. We bestuderen de uitspraak nog en beraden ons op eventuele vervolgstappen. In de tussentijd bespreken we deze kwestie met branchevereniging Vewin en de andere drinkwaterbedrijven en houden we de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten.