Drinkwater voor de Toekomst-projecten van start!

Acht gerenommeerde ingenieursbureaus gaan Dunea helpen bij het concretiseren van alle plannen om ook in de toekomst iedereen drinkwater te kunnen blijven leveren. In een raamovereenkomst leveren ze in vier groepen multidisciplinaire ontwerp- en adviesdiensten. Op 5 maart werd dit symbolisch bekrachtigd, tijdens een gezamenlijke proefrit op één fiets.

Dunea moet meer drinkwater kunnen leveren vanwege de snelgroeiende bevolking in de regio, moet langere perioden van droogte kunnen overbruggen, moet rekening houden met vervuiling van drinkwaterbronnen en loopt tegen de grenzen aan van haar huidige zuiveringssysteem. Het strategische programma Drinkwater voor de Toekomst is erop gericht deze uitdagingen onder controle te krijgen en zo de kwantiteit, kwaliteit en continuïteit van drinkwaterlevering te borgen, samen met de bescherming van de waardevolle duinen. 

Bijzondere samenwerking 

De ondertekening vormt de start van een meerjarige samenwerking waarin alle partijen groeien van de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie naar partners die optimaal samenwerken om de opgave van Dunea te realiseren. “Door projecten in consensus te verdelen, verliezen we geen tijd met eindeloze aanbestedingen,” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Zo gaan we slimmer om met de schaarse technische capaciteit, zowel bij ons als bij onze partners. We moeten daarbij oog hebben voor opleiding en ontwikkeling. Partijen moeten elkaars expertise gaan benutten en kennis delen, zowel onderling als met ons.” 

De eerste ronde 

De eerste werken zijn al verdeeld. Het gaat om zowel werk voor de realisatie van nieuwe bronnen en zuiveringen, als voor het huidige systeem. Ingenieursbureaus Iv en Arcadis gaan aan de slag met schetsontwerpen van de alternatieven voor nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken, waarvan er uiteindelijk één zal worden gerealiseerd naast het huidige systeem voor drinkwaterproductie. Ook doen ze alle onderzoeken voor beoordeling van de effecten van die nieuwe systemen en ze stellen de 1e fase op van het Milieu Effect Rapport.  

Pompen, installaties, bergingen 

Het huidige systeem wordt op een aantal punten versterkt. Onder de naam ‘Waterdicht’ zullen Witteveen & Bos, RH/DHV en Antea Group alle pompen gaan vervangen tussen voorzuiveringslocatie Bergambacht en de waterwingebieden in de duinen. Bilfinger Tebodin gaat de poederkoolinstallatie op productielocatie Katwijk vernieuwen. Deze heeft het zwaar gekregen door de extra hoge doseringen die nodig zijn om zo veel mogelijk PFAS af te vangen in de zuivering. Sweco en Tauw richten zich als eerste op uitbreiding van de opslagcapaciteit, zoals de uitbreiding van een reinwaterberging in Zoetermeer. 

Stap voor stap 

Dunea is blij dat deze eerste stap nu is gezet. Drossaert: “Elke zomer is het spannender of we wel voldoende drinkwater hebben voor iedereen. Die zorg blijft totdat we de juiste vergunningen in handen hebben. Maar concretisering van onze plannen samen met deze partners is absoluut een mooie stap om de monsteropgave stukje bij beetje kleiner te maken.”