Tarief drinkwater daalt opnieuwDe prijs voor lekker en betrouwbaar drinkwater daalt per 1 januari opnieuw met twee cent naar € 1,08 per duizend liter, inclusief 6% btw. Het vastrecht voor de kleinste aansluiting blijft gelijk op € 64,85 per jaar. De achttien aandeelhoudende gemeenten stelden dit donderdag vast.

De toeslag op het vastrecht verschilt sterk per gemeente, tussen de 5 en 65 euro. Dit komt door de verschillende precariotarieven die Dunea betaalt voor het gebruik van gemeentegrond voor waterleidingen. Toch is er een daling te zien in de meeste gemeenten. In Pijnacker-Nootdorp is dat omdat de gemeenteraad heeft besloten om precario al te gaan afbouwen, vooruitlopend op de besluitvorming in de Tweede Kamer over afschaffing van precario op nutsvoorzieningen. In Alphen aan de Rijn halveert de toeslag bijna, omdat er vorig jaar eenmalig meer te verrekenen was. Een waterrekening van een gemiddeld huishouden komt daarmee op zo’n 230 euro per jaar.

Laag en stabiel

Naast de prijsdaling is besloten dat mensen die een betalingsregeling aanvragen, voortaan geen zeven euro administratiekosten meer hoeven te betalen. De kosten worden nog steeds gemaakt, maar uit maatschappelijk oogpunt wil Dunea klanten in financiële tegenslag, geen drempel opwerpen op weg naar een oplossing.

“Dunea streeft ernaar de tarieven laag en stabiel te houden, ook in de toekomst”, vertelt directeur Wim Drossaert. “Voor het variabele tarief is het onze ambitie om naar één euro per duizend liter te komen. Het vastrecht wordt stapsgewijs eerlijker verdeeld op basis van de capaciteit die een aansluiting vraagt van onze productie en distributiemiddelen. Dit betekent dat de tarieven voor aansluitingen van 2500 liter per uur en groter, wel stijgen.”

Transparant

Dunea heeft geen winstoogmerk, dus alle kosten, maar ook alle besparingen, werken door in de tarieven. De prijsverlaging is mogelijk doordat Dunea gestaag blijft doorgaan met haar bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten, waardoor kosten kunnen worden bespaard. Samen met de lage rente geeft dat Dunea de mogelijkheid om de drinkwaterprijs te verlagen. Alle nieuwe en huidige tarieven zijn na te lezen op dunea.nl/tarieven.