BzzzzzzzzzzGisteren is in Brakel de Bee Deal Bommelerwaard ondertekend. Dunea, Waterschap Rivierenland, gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, bijenhoudersvereniging Bommelerwaard, fruittelers zegden daarmee toe bijvriendelijke maatregelen te nemen op hun terreinen.

Met de aanplant van een ‘bijenboom’ op het terrein van Dunea werd gezamenlijk en symbolisch de eerste bijvriendelijke actie uitgevoerd. In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening. In de Bee Deal spreken de ondertekenaars met elkaar af welke bijvriendelijke maatregelen zij de komende jaren gaan nemen. Dat zijn maatregelen op het gebied van voedselaanbod voor bijen, nestelgelegenheid, wijs gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, etc.

“Met deze ondertekening wil Dunea bijdragen aan een goede leefomgeving rondom de Afgedamde Maas, onze bron voor drinkwater”, vertelt Ad de Waal Malefijt, sectormanager Water bij Dunea. “Niet alleen bijen en imkers hebben baat bij deze Bee Deal, maar ook de fruittelers in de Bommelerwaard. In het belang van een schone bron is Dunea altijd scherp op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar door het steunen van deze Bee Deal kan Dunea ook een positieve bijdrage leveren aan de natuurlijke bedrijfsprocessen van fruittelers.” Concreet zal Dunea het terrein van haar innamepompstation in Brakel (Poederoijen) inrichten met meer bloeiende, vaste vegetatie. Daarnaast zal Dunea beginnende imkers gelegenheid bieden om bijenkasten te plaatsen.

Bee deals is een initiatief van CLM en Food4Bees en heeft tot doel een duurzame leefomgeving voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers te bevorderen, zodat de biodiversiteit én de voedselvoorziening worden gewaarborgd en verder toenemen. Meer weten over Bee Deals? Kijk op www.beedeals.nl/.