Voor al uw vragen over drinkwater zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 347 47 47. Bij storingen kunt u ook dit telefoonnummer bellen, 24 uur per dag.

Veelgestelde vragen over waterkwaliteit Veelgestelde vragen over waterkwaliteit

De kleur van het water is anders, wat kan dit zijn?

Het kan voorkomen dat door een plotseling groot gebruik van het waternet (bijvoorbeeld via een brandkraan,) het water enigszins bruin of wit kleurt.

Bruin water
Dit is niet schadelijk voor uw gezondheid. De bruine kleur wordt veroorzaakt door roestdeeltjes in de leidingen. Als het water bruin is, kunt u beter even niet de was doen. Wanneer u dit al gedaan heeft, houdt de was dan nat en herhaal de wasbeurt wanneer het water weer zijn ‘normale' kleur heeft.

Wit water
Wanneer het water wit van kleur is komt dit meestal door lucht in het water. U kunt dit checken door het water even te laten staan en wanneer het wit/lucht na enige momenten naar boven toe verdwijnt, dan is er sprake van lucht in het water. Dit moet na verloop van een paar weken vanzelf wegtrekken. Lucht in het water is niet schadelijk voor de gezondheid.

Voor overige gevallen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Tips bij nieuwbouwwoning

Uw drinkwaterbedrijf levert kraanwater van uitstekende kwaliteit. Echter onderdelen van nieuwe leidingen en kranen kunnen in de eerste periode van gebruik soms nog stoffen aan het water afgeven die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Hoewel er geen sprake is van acute gezondheidsrisico's, is dit ongewenst.

Nieuwbouwwoning? Leidingen spoelen!
Bij een nieuwbouwwoning is het daarom verstandig om de eerste drie maanden dagelijks, voor het eerste gebruik de nieuwe leidingen door te spoelen. Dat geldt voor leidingen en kranen die gebruikt worden voor het bereiden van voedsel of om uit te drinken.

Het doorspoelen van de kraan geldt voor zowel de koude kranen als de mengkranen. In het geval van een mengkraan kiest u de middelste stand. Zo bent u verzekerd van heerlijk schoon kraanwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Kijk voor uitgebreide informatie op http://www.kraandoorspoelen.nu/

Doorspoeladvies; drink water vers!

Water is beperkt houdbaar; consumeer het vers!
U kunt er op elk moment van de dag op vertrouwen: lekker en betrouwbaar drinkwater, zo uit de kraan. Om die uitstekende waterkwaliteit te behouden, is het verstandig om na een vakantie de leidingen bij u thuis door te spoelen. En bent u verhuisd naar een nieuwbouwwoning? Dan is het goed om de eerste drie maanden de kranen dagelijks even open te zetten.

Water is een beperkt houdbaar product dat u het beste vers consumeert. Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan heeft het water een tijdje stilgestaan. Stilstand kan de kwaliteit van het water negatief beïnvloeden. Daarom is het verstandig bij thuiskomst de leidingen even door te spoelen. Dit bereikt u door alle koud- en warmwaterkranen even te openen. Laat het water een minuut lang rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt. Daarna is het water weer lekker koel en zeer geschikt voor consumptie.

Bent u verhuisd naar een nieuwbouwwoning, dan adviseren wij u de eerste drie maanden de nieuwe kraan en leidingen aan het begin van elke dag door te spoelen. Want helaas kunnen (onderdelen van) nieuwe leidingen en kranen de eerste maanden van gebruik nog wel eens stoffen afgeven aan het water. Er is geen gevaar voor de gezondheid, maar de kwaliteit, smaak en geur van water dat lang heeft stilgestaan, is niet wat u van ons gewend bent. Voor een woning is een minuut doorspoelen voldoende. Organisaties met grotere waterinstallaties (langere leidingen) adviseren wij elk tappunt twee minuten door te spoelen. Brandslanghaspels kunt u daarbij overslaan.

Kwaliteit
Het drinkwater dat Dunea u levert, voldoet aan een uitgebreid scala van wettelijke eisen. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet en in het Drinkwaterbesluit. Ons drinkwater wordt dagelijks gecontroleerd volgens die gedetailleerde voorschriften. Dat begint al bij de bron; de rivier de Afgedamde Maas, waar we meten of het water van voldoende kwaliteit is om het naar de duinen te transporteren voor verdere zuivering. Ook verderop in het productieproces wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden, op alle productielocaties tot in de reinwaterbergingen aan toe. Ook in woningen worden monsters uit de kraan genomen, omdat we de kwaliteit aan het einde van het distributienet willen controleren. Zo bent u verzekerd van heerlijk schoon kraanwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Kijk voor meer informatie op www.kraandoorspoelen.nu.

Ik heb een lage waterdruk, hoe kan dit?

Koud water
Woont u in een flat? Neemt u dan contact op met de huismeester/ verhuurder. Deze kan bepalen of het aan de drukverhoginginstallatie van uw flat ligt.

Heeft u maar op één tappunt lage waterdruk?
Dan ligt het aan de binneninstallatie. Raadpleeg een installateur of – als u huurt - de woningbouwvereniging.

Heeft u drukproblemen op meerdere tappunten?
Controleer of de hoofdkraan open staat. Zo niet, dan kunt u deze zelf openen.
Staat deze wel volledig open en heeft u ook geen kaartje van ons ontvangen in verband met geplande werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze klantenservice, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (088) 347 47 47.

Warm water
Dunea levert ‘koud' leidingwater. Wanneer u alleen bij warm water een lage druk ervaart, dan ligt dit hoogstwaarschijnlijk aan uw boiler of geiser. U kunt dan het beste contact opnemen met de eigenaar van uw woning, de fabrikant /verhuurder van uw boiler of geiser of de watertechnisch installateur (loodgieter).

Wat is de hardheid van het water van Dunea?

8.5 ° Dh ofwel: 1,5 mmol per liter.
In Nederland verschilt de hardheid van water (het calcium- en magnesiumgehalte) per gebied. De hardheid van het water is van invloed op uw apparatuur (wasmachine, koffiezetapparaat) en op het milieu. Om een goede balans te vinden tussen gebruiksgenot, milieu, behoud van uw apparatuur en onze leidingen, ontharden (verzachten) wij uw drinkwater tot 8.5 graden Duitse hardheid. Millimol is de officiële eenheid om de hardheid van water aan te duiden.

Wat is legionella?

De legionellabacterie bevindt zich in zeer kleine aantallen in het milieu, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. De bacterie vormt pas een probleem als zij zich kan vermenigvuldigen. Dit gebeurt vooral in water met een temperatuur tussen de 25°C en 45ºC dat langere tijd stilstaat. Sterke doorstroming van water kan de groei van de bacterie voorkomen.

Besmetting van legionellabacterie vindt plaats via de luchtwegen en longen. De infectie wordt overgebracht door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen). De ziekte is niet overdraagbaar van de ene op de andere mens en is niet besmettelijk. Het drinken van water vormt geen enkel risico.

Wat is de waterdruk?

Waterdruk is de kracht waarmee water uit de kraan komt. Drinkwaterbedrijven leveren water met een minimale druk van 200 KPA of 20 ‘meter waterkolom' op de begane grond. Dit is vergelijkbaar met 2 Bar. Dunea meet continu de druk op cruciale punten in het leidingnet. Na de watermeter is de waterdruk afhankelijk van de weg die het water aflegt tot de kraan. Vooral hoogteverschillen zorgen voor veel drukverlies, evenals lange, dunne leidingen en leidingen met veel bochten. Globaal moet u rekening houden met een drukverlies van 0,5 Bar per etage. Op een 3e woonlaag is dan meestal 1 á 1,5 Bar waterdruk over om het warmwatertoestel op zolder te vullen.

Wat kunt u zelf doen?
Heeft u klachten over de waterdruk, dan kunt u zelf een aantal dingen doen. Vaak is een zeefje op de kraan of een verkalkte douchekop de boosdoener. U kunt dit ongemak verhelpen door de knop van de kraan los te schroeven, het zeefje eruit te halen en het schoon te maken met schoonmaakazijn. De mengkranen met hendel zitten overigens ingewikkelder in elkaar. Die kunt u beter dicht laten. De douchekop kunt u een tijdje in water met azijn hangen en achteraf goed naspoelen.
Het komt ook wel eens voor dat de stopkraan in de binneninstallatie of hoofdkraan bij de watermeter niet helemaal is opengedraaid. Ook dan is de waterdruk niet optimaal.
 
Helpen deze tips niet, dan kunt u het beste contact opnemen met een watertechnisch installateur. Is de druk van het aangeleverde water plotseling laag dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de klantenservice van Dunea. Ook wanneer de waterdruk bij de meter structureel onvoldoende is dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Dunea.

Waarom wil Dunea aanwezig zijn bij de capaciteitstest van een brandblusvoorziening?

Bent u van plan om uw brandblusvoorziening aan te laten passen of een maximale capaciteitstest uit te voeren in samenwerking met een sprinklerbureau? Dan vragen wij u ons vooraf te informeren. Eén van onze medewerkers kan de test dan begeleiden, zodat het testen geen risico's oplevert voor de drinkwatervoorziening in de directe omgeving.

Wat is een kookadvies?

Een kookadvies is het advies om water dat u gebruikt voor consumptie (drinken, koffie zetten, koken) vóór gebruik 3 minuten te koken. Na 3 minuten zijn alle eventueel aanwezige schadelijke bacteriën en virussen zeker gedood en kan het water veilig worden gedronken. Dit geldt ook voor risicogroepen: zwangere vrouwen, baby's, ouderen en mensen met verminderde weerstand.

Kijk voor meer informatie over het kookadvies op deze pagina.

Waarom spoel ik mijn toilet door met ‘duur’ drinkwater?

U krijgt van uw drinkwaterbedrijf één soort water geleverd: drinkwater. U gebruikt dit niet alleen om te drinken en voor het bereiden van eten, maar ook om te douchen, het toilet door te spoelen, de was te doen en de tuin te sproeien.

Naast drinkwater bestaat er ook huishoudwater. Dit is water van mindere kwaliteit doordat het minder zuiveringsstappen heeft ondergaan. Huishoudwater dat gemaakt is van hemelwater of grondwater is prima te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet. Het is alleen niet geschikt voor consumptie, omdat huishoudwater besmet kan zijn met virussen en bacteriën waar u ziek van kan worden. Huishoudwater mag dus niet door dezelfde leidingen lopen als drinkwater.

Er is in het verleden op verschillende locaties meermalen onderzoek gedaan naar mogelijkheden van het aanbieden van "goedkoper" huishoudwater via een tweede leidingsysteem. Ook Dunea heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd. Het meest aansprekende en ook uitgevoerde huishoudwaterproject was die in de Utrechtse nieuwbouwwijk ‘Leidsche Rijn'. Door menselijke fouten werd huishoudwater ongemerkt tóch voor consumptie gebruikt met gezondheidsklachten tot gevolg. Het risico van onbedoelde verbindingen tussen het drinkwaterleidingnet en het huishoudwaterleidingnet bleek te groot. In overleg met VROM-Inspectie (nu Inspectie Leefomgeving en Transport), is toen besloten definitief te stoppen met dit project.

Deze en andere onderzoeken hebben er toe geleid dat het sinds 2003 voor een drinkwaterbedrijf bij wet verboden is om huishoudwater aan hun klanten te leveren. Daarnaast leidt de aanleg en het onderhoud van een tweede leidingsysteem tot zeer hoge kosten. Hierdoor kan huishoudwater zelfs enkele malen duurder worden dan drinkwater.

Conclusie:
Is het zonde uw toilet door te spoelen met drinkwater? Het antwoord is nee! De onderzoeken wijzen uit dat het zelfs veiliger en goedkoper is dit wel te doen.

Hoe is de kwaliteitsbewaking van openbare tapkranen?

Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan drinkwater. In de Waterleidingwet en het Drinkwaterbesluit staat precies omschreven welke stoffen er wel en niet in het drinkwater mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden (normen).

Ook de openbare tapkranen maken onderdeel uit van een uitgebreid meetprogramma van bron tot kraan. Een geaccrediteerd laboratorium voert de kwaliteitscontrole uit in opdracht van Dunea. Ook wordt de openbare tapkraan periodiek schoongemaakt. Immers, Dunea neemt geen risico als het gaat om waterkwaliteit.

Mag ik warm kraanwater drinken?

Dat raden wij af. Waterbedrijven leveren koud water van hoge kwaliteit. Warm water, direct uit de kraan heeft eerst door een metalen boiler of geiser gestroomd. In warm water lossen metalen (koper, lood of cadmium) beter op dan in koud water. Er is dus een kans dat er teveel metalen in warm kraanwater zitten – ook als de leidingen in huis niet van metaal zijn. 

Hoe dan wel?
U kunt het beste koud kraanwater koken om daarna (afgekoeld) te drinken.

Mogelijk ook interessant:

Zijn er nog loden leidingen?

Lood in huis
Woont u in een huis dat is gebouwd voor 1960, dan is de waterinstallatie waarschijnlijk ooit aangelegd met loden leidingen. Of die loden leidingen ooit zijn vervangen, moet bekend zijn geweest op het moment dat u het huis kocht. Mocht u twijfelen of uw huis loodvrij is, dan kan een erkend installateur onderzoek voor u doen en eventuele loden leidingen vervangen.

Lood in het drinkwaternet
Dunea is verantwoordelijk voor een loodvrij drinkwaternet tot aan de watermeter. Grootschalige saneringsprojecten hebben daaraan bijgedragen. Incidenteel komen wij nog loden leidingdelen tegen bij werkzaamheden. Ook zijn er leidingen die recentelijk in ons eigendom zijn gekomen waarvan we niet zeker weten of er lood zit. Dunea onderzoekt en vervangt lood met behulp van gespecialiseerde aannemers.

Meer informatie over loden leidingen leest u hier.