Waterhardheid

Drinkwater bevatnaast andere stoffen, de mineralen calcium en magnesium. Als er veel calcium en magnesium in het drinkwater zit, spreken we van hard water. De hardheid van het water wordt uitgedrukt in millimol per liter (mmol/l). Ook de term Duitse hardheid wordt hiervoor gebruikt. 

Het drinkwater in Nederland wordt door de drinkwaterbedrijven centraal onthard. Dat heeft verschillende voordelen. Als water zachter is, heeft u minder last van kalkafzetting in apparaten en op uw sanitairDaarnaast heeft u met zachter water minder zeep en (af)wasmiddelen nodig

Hardheid Hardheid in mmol/l Hardheidskwalificatie
0 tot 4 ºDH 0 tot 0,71 Zeer zacht water
4 tot 8 ºDH 0,71 tot 1,43 Zacht water
8 tot 12 ºDH 1,43 tot 2,14 Gemiddeld
12 tot 18 ºDH 2,14 tot 3,21 Vrij hard water
18 tot  30 ºDH 3,21 tot 5,35 Hard water
> 30 ºDH > 5,35 Zeer hard water

Waterhardheid Dunea

Het water dat Dunea levert, heeft een hardheid van ongeveer 1,42 mmol/l. Dat is gelijk aan 7,9 graden Duitse hardheidDe minimale hardheid van het drinkwater is wettelijk vastgesteld op 1 mmol/l. 

In de tabel hiernaast ziet u dat het water van Dunea een zachte hardheidskwalificatie heeft. 

Waterkoker wordt gevuld

Wat kunt u doen tegen kalkaanslag

Als u kalkafzetting vindt op of in uw apparatuur, raden we u aan om deze apparaten regelmatig schoon te maken met bijvoorbeeld schoonmaakazijn. Zo vermindert u de kalkaanslag, blijft het apparaat beter werken en gaat het langer mee. Raadpleeg altijd eerst de specifieke reinigingsinstructies van apparatuur en materialen om te zien met welk middel u het mag reinigen of ontkalken.  

U kunt de temperatuur van uw warmwatertoestellen lager afstellen, dit vermindert de kalkafzetting. Houd er wel rekening mee dat de temperatuur minimaal 60 °C moet zijn om schadelijke bacteriën te doden.  

Waterontharders voor thuis

Er zijn apparaten op de markt waarmee u zelf uw drinkwater extra kunt ontharden. Als u zo’n apparaat aanschaft, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat het op de juiste manier wordt aangesloten. Op de website van InfoDWI (Waterwerkblad WB3.8) staat aan welke voorwaarden deze apparatuur moet voldoen. Wij raden u aan om altijd een erkende installateur in te schakelen en deze te wijzen op de voorschriften voor installatie.

Zorg er ook altijd voor dat u de aanwijzingen van de fabrikant voor onderhoud en reiniging opvolgt. Doet u dat niet, dan kan bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (waaronder geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Door goed onderhoud en beheer van het apparaat kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen.

Drukverlies door waterontharder

Hou er rekening mee dat de waterdruk op de tappunten in uw woning, zoals uw keukenkraan en douche, kan afnemen als u een ontharder op uw drinkwaterinstallatie aansluit. Een ontharder in combinatie met de vereiste beveiliging kan een drukverlies geven van ongeveer 70 kPa (0,7 bar).

Wat als een ontharder niet goed is aangesloten?

Als apparatuur niet goed is aangesloten, kan de watermeteropstelling instabiel worden. Als daarnaast de juiste beveiliging (keerklep) ontbreekt, bestaat het risico dat er water uit het apparaat in de waterleiding terugstroomt. Dat is een risico voor de kwaliteit van het drinkwater in ons leidingnet. In deze gevallen kunnen wij u verplichten om de aansluiting van de externe apparatuur te wijzigen of de apparatuur geheel te verwijderen en de watermeter in oorspronkelijke staat te herstellen. Eventuele kosten daarvan zijn voor uw rekening.

Algemene voorwaarden en aansluitvoorwaarden

Bij de levering van drinkwater zijn onze algemene voorwaarden en aansluitvoorwaarden van toepassing. In onze aansluitvoorwaarden is omschreven aan welke voorwaarden uw drinkwaterinstallatie moet voldoen. 

Hoe wordt uw drinkwater gemaakt?

Uniek in Nederland is dat onder de duinen het grondwater zoet is. Die voorraad duinwater is alleen niet groot genoeg om iedereen in het leveringsgebied van Dunea van drinkwater te voorzien. Daarom vullen we deze voorraad aan met voorgezuiverd rivierwater uit de Afgedamde Maas. Samen met gevallen neerslag wordt dit duinwater. Pas na ontharding en nazuivering, spreken we van drinkwater.

Meer lezen

Waaruit bestaat uw drinkwater?

Het Nederlandse drinkwater behoort tot de top van de wereld doordat het zo goed gezuiverd wordt. Dat betekent niet dat er geen andere stoffen inzitten. Drinkwater bevat mineralen, zouten, goede bacteriën en andere stoffen. Net als in de lucht en de bodem komen ook in het oppervlaktewater stoffen terecht van consument en industrie, land en tuinbouw. Het gaat dan om minieme concentraties; veel zuiveren wij eruit. 

Meer lezen

Veelgestelde vragen

Wat is hard water?

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Hoe meer van deze mineralen in het water, hoe harder het water. De verschillende bronnen voor het drinkwater, zoals grond-, oppervlakte- en duinwater, verschillen in hun hardheid. Hard drinkwater komt echter nog maar in enkele gebieden in Nederland voor omdat waterbedrijven het water centraal ontharden.  

Wat zijn de gevolgen van hard water?

Bij verhitting kan hard water kalkafzetting veroorzaken. Zo ontstaat 'ketelsteen’ in warmwatertoestellen zoals boilers, geisers, de (af)wasmachine en het koffiezetapparaat. Door de kalkafzetting op de verwarmingselementen is er meer energie nodig om het water te verwarmen. Dit is nadelig voor de portemonnee en het milieu. Ook kan hard water leiden tot kalkaanslag op sanitair en tegels, als gevolg van het verdampen van het water, waarna de kalk achterblijft. Dit kunt u bijvoorbeeld zien op de douchekop. 

Zijn er gezondheidseffecten van hard/zacht water?

Een eenduidige relatie tussen hardheid van water en gezondheid is niet gelegd. Wel is er een wettelijke minimumnorm voor waterhardheid van 1 mmol/l. Daar houden we ons aan. 

Wat kunt u zelf doen aan kalkafzetting?

Als u kalkafzetting vindt op of in uw apparatuur, raden we u aan om deze apparaten regelmatig schoon te maken met bijvoorbeeld schoonmaakazijn. Zo vermindert u de kalkaanslag, blijft het apparaat beter werken en gaat het langer mee. Raadpleeg altijd eerst de specifieke reinigingsinstructies van apparatuur en materialen om te zien met welk middel u het mag reinigen of ontkalken.

U kunt de temperatuur van uw warmwatertoestellen lager afstellen, dit vermindert de kalkafzetting. Houd er wel rekening mee dat de temperatuur minimaal 60 °C moet zijn om schadelijke bacteriën te doden.

Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor onthardingsapparatuur?

Op de website van InfoDWI vindt u de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder. De aansluitvoorwaarden zijn opgesteld door een commissie waarin de 10 samenwerkende drinkwaterbedrijven zijn vertegenwoordigd. Als u besluit een ontharder aan te schaffen raden wij u aan om altijd een erkende installateur in te schakelen en deze te wijzen op de voorschriften voor installatie.

Als apparatuur niet goed is aangesloten, kan de watermeteropstelling instabiel worden. Als daarnaast de juiste beveiliging (keerklep) ontbreekt, bestaat het risico dat er water uit het apparaat in de waterleiding terugstroomt. Dat is een risico voor de kwaliteit van het drinkwater in ons leidingnet. In deze gevallen kunnen wij u verplichten om de aansluiting van de externe apparatuur te wijzigen of de apparatuur geheel te verwijderen en de watermeter in oorspronkelijke staat te herstellen. Eventuele kosten daarvan zijn voor uw rekening. Lees voor meer informatie onze aansluitvoorwaarden.

Aan welke technische eisen moet een ontharder voldoen?

Het toestel moet voorzien zijn van Kiwa ATA (of een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat) om te voldoen aan de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’ (Staatscourant 2011, nr.11911). Het ‘ATA door Kiwa’ is een erkende kwaliteitsverklaring en maakt dus duidelijk dat toegepaste materialen en chemicaliën aan de geldende eisen voldoen.

Mag ik mijn drinkwater onbeperkt ontharden?

Bij toepassing van onthardingsapparatuur in de binneninstallatie mag u, volgens het drinkwaterbesluit, de hardheid van dit water niet verder verlagen dan de wettelijke norm van 5,6 graden Duitse Hardheid.

Waarom levert ieder waterbedrijf drinkwater met een andere hardheid?

Elk drinkwaterbedrijf heeft zijn eigen bronnen en zuiveringsprocessen. De hardheid verschilt per regio en daarmee ook de kosten voor ontharding. Wettelijk gezien is er geen verplichting om te ontharden. Voor het ontharden van drinkwater zijn installaties en chemicaliën nodig. Verder ontharden betekent dan ook dat de kosten voor de productie van drinkwater toenemen. Dat leidt automatisch ook tot een hogere drinkwaterprijs. Elk bedrijf maakt daarin zijn eigen afwegingen.   

Kan Dunea mij adviseren over een betrouwbare leverancier of product voor het verder ontharden van drinkwater?

Dunea geeft hierover geen advies, omdat wij water leveren dat aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Het is uw eigen keuze als u het water in uw woning verder wilt ontharden. Wij wijzen u er wel op dat uw drinkwaterinstallatie moet voldoen aan onze aansluitvoorwaarden en raden u aan om altijd een erekende installateur in te schakelen als u zelf apparatuur aanschaft die het water in uw woning bewerkt. Voor een advies over het aanschaffen van apparatuur kunt u zich eventueel wenden tot een onafhankelijke consumentenorganisatie.

Contact

Mocht uw vraag er niet tussen staan of niet helemaal beantwoord zijn, dan kunt u uw vraag ook aan ons stellen via het contactformulier.