Waterkwaliteit

Veelgestelde vragen

Kunnen er schadelijke stoffen in mijn drinkwater voorkomen?
Het drinkwater dat Dunea u levert, voldoet aan een uitgebreid scala van wettelijke eisen. Drinkwater wordt in Nederland strenger gecontroleerd dan voedingsmiddelen. Dat begint al bij de bron; de rivier de Afgedamde Maas, waar we meten of het water van voldoende kwaliteit is om het naar de duinen te transporteren voor verdere zuivering. Ongewenste stoffen uit bijvoorbeeld de industrie, geneesmiddelen, mest of gewasbeschermingsmiddelen die we tegenkomen in de bron kunnen er tot op heden nog voor het overgrote deel uit worden gezuiverd. In drinkwater kunnen wel hele kleine spoortjes van stoffen voorkomen maar die zijn zo klein dat deze verwaarloosbaar zijn en geen kwaad kunnen. Vergelijk het bijvoorbeeld met één paracetamol in een olympisch zwembad, en in een heel mensenleven drink je in totaal qua hoeveelheid slechts een zeer klein deel van de inhoud van zo’n zwembad op. Meer informatie over waterkwaliteit.   
Wat is de hardheid van mijn water?
De waterhardheid is 7,9 ° Dh ofwel: 1,42 mmol per liter. In Nederland verschilt de hardheid van water (het calcium- en magnesiumgehalte) per gebied. De hardheid van het water is van invloed op uw apparatuur (wasmachine, koffiezetapparaat) en op het milieu. Om een goede balans te vinden tussen gebruiksgenot, milieu, behoud van uw apparatuur en onze leidingen, ontharden (verzachten) wij uw drinkwater tot 8.5 graden Duitse hardheid. Millimol is de officiële eenheid om de hardheid van water aan te duiden.
Mag ik warm kraanwater drinken?
Dat raden wij af. Waterbedrijven leveren koud water van hoge kwaliteit. Warm water, direct uit de kraan heeft eerst door een metalen boiler of geiser gestroomd. In warm water lossen metalen (koper, lood of cadmium) beter op dan in koud water. Er is dus een kans dat er teveel metalen in warm kraanwater zitten – ook als de leidingen in huis niet van metaal zijn.
Wat is de waterdruk?
Waterdruk is de kracht waarmee water uit de kraan komt. Drinkwaterbedrijven leveren water met een minimale druk van 200 KPA of 20 ‘meter waterkolom' op de begane grond. Dit is vergelijkbaar met 2 Bar. Dunea meet continu de druk op cruciale punten in het leidingnet. Na de watermeter is de waterdruk afhankelijk van de weg die het water aflegt tot de kraan.
Waarom spoel ik mijn wc door met drinkwater?

U krijgt van uw drinkwaterbedrijf één soort water geleverd: drinkwater. U gebruikt dit niet alleen om te drinken en voor het bereiden van eten, maar ook om te douchen, het toilet door te spoelen, de was te doen en de tuin te sproeien.

Naast drinkwater bestaat er ook huishoudwater. Dit is water van mindere kwaliteit doordat het minder zuiveringsstappen heeft ondergaan. Huishoudwater dat gemaakt is van hemelwater of grondwater is prima te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet. Het is alleen niet geschikt voor consumptie, omdat huishoudwater besmet kan zijn met virussen en bacteriën waar u ziek van kan worden. Huishoudwater mag dus niet door dezelfde leidingen lopen als drinkwater.

Drinkwaterbedrijven zijn bij wet verboden om huishoudwater aan hun klanten te leveren. Daarnaast leidt de aanleg en het onderhoud van een tweede leidingsysteem tot zeer hoge kosten. Hierdoor kan huishoudwater zelfs enkele malen duurder worden dan drinkwater.

Wat is een kookadvies?
Een kookadvies is het advies om het water dat u gebruikt voor consumptie (drinken, koffie zetten, koken) vóór gebruik 3 minuten te koken. Na 3 minuten zijn alle eventueel aanwezige schadelijke bacteriën en virussen zeker gedood en kan het water veilig worden gedronken. Dit geldt ook voor risicogroepen: zwangere vrouwen, baby's, ouderen en mensen met verminderde weerstand. Kijk voor meer informatie op de pagina over kookadvies
Ik heb een lage waterdruk, hoe kan dit?

Flatwoning

Mogelijk ligt het aan de drukverhogingsinstallatie van uw flat. Neemt u dan contact op met de huismeester/ verhuurder.

Heeft u maar op één tappunt lage waterdruk?

Dan ligt het aan de binneninstallatie. Raadpleeg een installateur of – als u huurt - de woningbouwvereniging.

Heeft u drukproblemen op meerdere tappunten?

Controleer of de hoofdkraan open staat. Zo niet, dan kunt u deze zelf openen. Staat deze wel volledig open en heeft u ook geen kaartje van ons ontvangen in verband met geplande werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze klantenservice, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Heeft u een onthardingsinstallatie in uw woning aangesloten? De waterdruk op de tappunten in uw woning, zoals uw keukernkraan en douche, kan daardoor. Een ontharder in combinatie met de vereiste beveiliging kan een drukverlies geven van ongeveer 70 kPa (0,7 bar).
Kan ik zelf iets doen lage waterdruk?

Heeft u klachten over de waterdruk, dan kunt u zelf een aantal dingen doen. Vaak is een zeefje op de kraan of een verkalkte douchekop de boosdoener. U kunt dit ongemak verhelpen door de knop van de kraan los te schroeven, het zeefje eruit te halen en het schoon te maken met schoonmaakazijn. De mengkranen met hendel zitten overigens ingewikkelder in elkaar. Die kunt u beter dicht laten. De douchekop kunt u een tijdje in water met azijn hangen en achteraf goed naspoelen. Het komt ook wel eens voor dat de stopkraan in de binneninstallatie of hoofdkraan bij de watermeter niet helemaal is opengedraaid. Ook dan is de waterdruk niet optimaal.

Helpen deze tips niet, dan kunt u het beste contact opnemen met een loodgieter. Is de druk van het aangeleverde water plotseling laag dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de klantenservice van Dunea. Ook wanneer de waterdruk bij de meter structureel onvoldoende is dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice

Waarom moet ik mijn kraan na mijn vakantie doorspoelen?

Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan heeft het water een tijdje stilgestaan. Stilstand kan de kwaliteit van het water negatief beïnvloeden. Daarom is het verstandig bij thuiskomst de leidingen even door te spoelen. Dit bereikt u door alle koud- en warmwaterkranen even te openen. Laat het water een minuut lang rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt. Daarna kan het water weer gedronken worden.

De kleur van het water is anders, wat kan dit zijn?

Het kan voorkomen dat door een plotseling groot gebruik van het waternet (bijvoorbeeld via een brandkraan,) het water enigszins bruin of wit kleurt.

Bruin water

Kraanwater kan soms een bruine kleur hebben. Dat ziet er niet zo fris uit en smaakt ook minder goed. De bruine kleur wordt veroorzaakt door roestdeeltjes in de leidingen. Het is niet schadelijk als u het per ongeluk heeft gedronken. U kunt de kranen in huis het beste even dicht laten en de wasmachine niet gebruiken. Het troebele water is na een half uur meestal uit de waterleidingen verdwenen.

Wit water

Wanneer het water wit van kleur is komt dit meestal door lucht in het water. U kunt dit checken door het water even te laten staan en wanneer het wit/lucht na enige momenten naar boven toe verdwijnt, dan is er sprake van lucht in het water. Dit moet na verloop van een paar weken vanzelf wegtrekken. Lucht in het water is niet schadelijk voor de gezondheid. Voor overige gevallen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wat zijn loden leidingen?

Lood in huis

Woont u in een huis dat is gebouwd voor 1960, dan is de waterinstallatie waarschijnlijk ooit aangelegd met loden leidingen. Of die loden leidingen ooit zijn vervangen, moet bekend zijn geweest op het moment dat u het huis kocht. Mocht u twijfelen of uw huis loodvrij is, dan kan een erkend installateur onderzoek voor u doen en eventuele loden leidingen vervangen.

Lood in het drinkwaternet

Dunea is verantwoordelijk voor een loodvrij drinkwaternet tot aan de watermeter. Grootschalige saneringsprojecten hebben daaraan bijgedragen. Incidenteel komen wij nog loden leidingdelen tegen bij werkzaamheden. Ook zijn er leidingen die recentelijk in ons eigendom zijn gekomen waarvan we niet zeker weten of er lood zit. Dunea onderzoekt en vervangt lood met behulp van gespecialiseerde aannemers.

Meer informatie over loden leidingen.

Aan welke eisen moet de kwaliteit van mijn drinkwater voldoen?
Het drinkwater dat Dunea u levert, voldoet aan een uitgebreid scala van wettelijke eisen. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet en in het Drinkwaterbesluit. Ons drinkwater wordt dagelijks gecontroleerd volgens die gedetailleerde voorschriften. Dat begint al bij de bron; de rivier de Afgedamde Maas, waar we meten of het water van voldoende kwaliteit is om het naar de duinen te transporteren voor verdere zuivering. Ook verderop in het productieproces wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden, op alle productielocaties tot in de reinwaterbergingen aan toe. Ook in woningen worden monsters uit de kraan genomen, omdat we de kwaliteit aan het einde van het distributienet willen controleren. Zo bent u verzekerd van heerlijk schoon kraanwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week!
Wat is legionella?

 De legionellabacterie bevindt zich in zeer kleine aantallen in het milieu, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. De bacterie vormt pas een probleem als zij zich kan vermenigvuldigen. Dit gebeurt vooral in water met een temperatuur tussen de 25°C en 45ºC dat langere tijd stilstaat. Sterke doorstroming van water kan de groei van de bacterie voorkomen.

Besmetting van legionellabacterie vindt plaats via de luchtwegen en longen. De infectie wordt overgebracht door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen). De ziekte is niet overdraagbaar van de ene op de andere mens en is niet besmettelijk. Het drinken van water vormt geen enkel risico.

Hoe is de kwaliteitsbewaking van openbare tapkranen?
Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan drinkwater. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staat precies omschreven welke stoffen er wel en niet in het drinkwater mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden (normen). Ook de openbare tapkranen maken onderdeel uit van een uitgebreid meetprogramma van bron tot kraan. Een geaccrediteerd laboratorium voert de kwaliteitscontrole uit in opdracht van Dunea. Ook wordt de openbare tapkraan periodiek schoongemaakt. Dunea neemt geen risico als het gaat om waterkwaliteit.
Waarom moet ik nieuwe leidingen en kranen doorspoelen?

Onderdelen van nieuwe leidingen en kranen kunnen in de eerste periode van gebruik soms nog stoffen aan het water afgeven die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Hoewel er geen sprake is van acute gezondheidsrisico's, is dit ongewenst.

Nieuwbouwwoning? Leidingen spoelen!

Bij een nieuwbouwwoning is het daarom verstandig om de eerste drie maanden dagelijks, voor het eerste gebruik de nieuwe leidingen door te spoelen. Dat geldt voor leidingen en kranen die gebruikt worden voor het bereiden van voedsel of om uit te drinken. Het doorspoelen van de kraan geldt voor zowel de koude kranen als de mengkranen. In het geval van een mengkraan kiest u de middelste stand. Zo bent u verzekerd van betrouwbaar kraanwater, 24 uur per dag, 7 dagen per week!