Nieuwsbrief oktober 2020

Met deze nieuwsbrief informeert Dunea relaties over actuele beleidsthema’s, die ook kansen bieden voor strategische samenwerking.

Meer partners, meer nationaal park

Dit jaar heeft de organisatie van Nationaal Park Hollandse Duinen met heel veel anderen gewerkt aan de toekomst van het park en structurele...

Lees meer over Meer partners, meer nationaal park

Archeologische opgravingen & natuurherstel

Dit jaar werd na tien jaar het natuurherstelprogramma in Monster afgesloten. Het resultaat? Er is een unieke nederzetting ontdekt, het draagvlak voor...

Lees meer over Archeologische opgravingen & natuurherstel