Waterkwaliteit in het kort

Waterkwaliteit is onze dagelijkse zorg. We controleren het water van bron tot kraan, houden eventuele toekomstige bedreigingen nauwlettend in de gaten en denken in de keten mee met structurele verbeteringen. Heeft waterkwaliteit bij u ook de aandacht?

Graag delen wij drie actuele onderwerpen op het gebied van waterkwaliteit met u. 

Loden leidingen in huis 

Uit onderzoek van het RIVM en het uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad bleek eind 2019 (opnieuw) dat de inname van lood via kraanwater uit loden leidingen nadelige gezondheidseffecten kan hebben, ook al bij lage blootstelling. De leidingen van de drinkwaterbedrijven zijn gesaneerd en op enkele laatste controles na is dit klaar, maar IN hoeveel gebouwen en woningen er nu nog sprake is van loden drinkwaterleidingen is niet bekend. Om deze reden vraagt de Rijksoverheid onder meer van gemeenten een actieve(re) rol in het informeren van haar bewoners.  

Gemeente Den Haag pakt dit actief op en maakte een aanpak in samenwerking met GGD Haaglanden en Dunea. Den Haag heeft een relatief groot woningbestand van voor 1960 (tot dan werden loden leidingen toegepast), zo’n 52% van alle woningen in Den Haag. De eigenaren en de huurders van ruim 133.000 woningen ontvangen nog dit jaar een brief om hen te attenderen op het risico van loden leidingen voor de kwaliteit van drinkwater. Bewoners worden aangemoedigd de situatie te onderzoeken voor hun woning en over te gaan tot vervanging van loden leidingen als die aanwezig blijken te zijn. 

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Veldhoven, via n.veldhoven@dunea.nl

Tuinbouwriolering Bommelerwaard 

In de glastuinbouw wordt efficiënt gewerkt, gericht op opbrengsten per vierkante meter. Daarbij worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, die via afvalwater het milieu bereiken. In de Bommelerwaard, waar het slootwater uit de polder afwatert op de Afgedamde Maas, onze eerste bron voor drinkwater, wordt daaraan iets gedaan. Waterschap Rivierenland, gemeente Zaltbommel, tuinders, Dunea en andere gebiedspartners leggen gezamenlijk een bedrijfsriolering aan, die straks het afvalwater van de kassen zuivert, voordat het bij het oppervlaktewater komt. Dat is niet alleen goed voor de ecologie in en om het de sloten, ook het risico op verontreiniging van onze bron voor drinkwater neemt daarmee af. 

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Co van Dongen, via c.dongen@dunea.nl.

Granuliettoepassing stroomopwaarts langs de Maas 

Televisieprogramma Zembla volgt de ontwikkelingen van gebruik van granuliet, een restproduct uit de wegenbouw, in het project ‘Over de Maas’. Zij brachten het nieuws dat er een rekenfout is gemaakt op het risico van uitspoeling. Dunea heeft daarop gekeken naar het eventuele risico voor ons innamepunt aan de Afgedamde Maas. Deze blijkt zeer gering omdat, bij eventuele emissie van de zeer zorgwekkende stof Acrylamide, deze onderweg snel afbreekt en waarschijnlijk zal zijn opgelost voordat het ons innamepunt kan bereiken. Gerichte metingen wijzen vooralsnog niets uit dat verontrust. We blijven dit volgen.  

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Co van Dongen, via c.dongen@dunea.nl.