Meer partners, meer nationaal park

Dit jaar heeft de organisatie van Nationaal Park Hollandse Duinen met heel veel anderen gewerkt aan de toekomst van het park en structurele samenwerking. Nu zijn we op het punt gekomen dat de officiële statusaanvraag van nationaal park in zicht is. Heeft uw organisatie de aanvraag nog niet ondersteund? Dat kan nog deze week.

In de laatste bestuurdersbijeenkomst van Nationaal Park Hollandse Duinen stonden drie onderwerpen centraal: de nieuwe organisatie in wording, het uitvoeringsprogramma en de aanvraag van de officiële status van Nationaal Park. Het enthousiasme was groot op alle onderwerpen. Er liggen nog de nodige uitdagingen, maar het belang om gezamenlijk aan de kwaliteit en de toekomst van het gebied te werken staat voor bestuurders en betrokkenen buiten kijf. 

Organisatie in wording 

Op dit moment wordt NPHD bestuurd door Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland. Dit najaar wordt de huidige organisatie uitgebreid en dat is belangrijk. De meeste partnerorganisaties hebben inmiddels gekozen voor één van de rollen: besturingspartner, strategisch partner of uitvoeringspartner. Met een aantal organisaties wordt nu nadere afspraken gemaakt. Andere organisaties en zeker ook bedrijven worden uitgenodigd zich ook aan te sluiten bij en zich in te zetten voor NPHD. Wim Drossaert, directeur Dunea en bestuursvoorzitter: “Het is een gemiste kans als u niet meedoet als partner. Dat geldt voor gemeentes, overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven en ondernemers. Goed als u meedoet, daar waar u een bijdrage kunt leveren.” 

Uitvoeringsprogramma 

Het uitvoeringsprogramma begint ook vaste vorm te krijgen. Van drie strategische projecten zijn video's gemaakt. Die laten goed zien hoe partners nu al volop aan de kwaliteit van het Nationaal Park werken. Klik erop om ze te bekijken: de parkpoort bij Hoek van Holland, de Mientkooltuin bij Katwijk en kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Van groot belang is dat partners zich committeren aan één of meerdere van de strategische projecten, zodat deze met veel energie aangepakt kunnen worden. Georgette Leltz, programmadirecteur: “Partners die naar voren zijn gestapt, hebben eigenaarschap getoond. Zij stralen uit: wij gaan dit samen realiseren.” 

Aanvraag officiële status Nationaal Park 

Op 9 december dient de provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag de statusaanvraag in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gedeputeerde Berend Potjer lichtte de inhoud van de statusaanvraag en het besluitvormingsproces toe tijdens de bestuurdersbijeenkomst. De bereidheid bij aanwezige organisaties om de statusaanvraag mede te ondertekenen, bleek direct groot. Dunea en de andere kernpartners hechten veel waarde aan een gedragen statusaanvraag. Wilt u zich ook aansluiten als partner of heeft u vragen over Nationaal Park Hollandse Duinen? Neem dan contact op met Georgette Leltz via communicatie@nationaalparkhollandseduinen.nl