Vernieuwde visie en strategie Dunea

We hebben te maken met stevige uitdagingen: klimaatverandering, verstedelijking, digitalisering en de energietransitie. Ze raken u, ons en de hele planeet. Met onze nieuwe visie en strategie ‘de koers’ gaan we verder op de ingeslagen weg, met stevige ambities. Daaraan werken we graag, samen met u.

De afgelopen jaren hebben voor Dunea nadrukkelijk in het teken gestaan van voorbereid zijn op de toekomst. De wereld is veranderd en hoe we ons daartoe verhouden ook. Daarom hebben we onze visie bijgesteld. 

Visie Dunea 

Drinkwater en duinen dragen bij aan een fijne en gezonde leefomgeving. In een wereld die verstedelijkt, digitaliseert en moet verduurzamen, werkt Dunea aan toekomstbestendigheid. We worden wendbaarder, ondernemender en verbreden onze diensten. Samen met anderen realiseren we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Daarmee voegen we waarde toe. Onze mensen zijn daarin onmisbaar: vakbekwame professionals die zich voortdurend blijven ontwikkelen. Onze klanten kunnen rekenen op hoogwaardige producten en diensten, geproduceerd in harmonie met de natuur.  

De groeiende waarde van duin & water  

In onze nieuwe strategie staan vijf strategische doelen waarmee we de komende jaren het verschil willen maken voor onze omgeving: Samen voor elke klant, Dunea klimaatneutraal, Waardevolle duinen, Slim assetmanagement en Aantrekkelijk werk. Deze vijf strategische doelen en de daarin geformuleerde ambities maken Dunea klaar voor de uitdagingen van nu en van de toekomst. Ze brengen ze ons dichterbij onze visie. Daarin zijn al grote stappen gezet met ons multi-bronnenprogramma, multi-utility samenwerkingen en aquathermie. 

Multi-bronnen  

Met ons multi-bronnenprogramma investeren we de komende jaren flink in nieuwe bronnen en technieken om drinkwater te maken en breiden we onze overbruggingscapaciteit uit. Zo worden we minder afhankelijk van de Maas en minder kwetsbaar voor externe factoren als droogte en verontreinigingen. Dat is nodig om de drinkwatervoorziening in dit drukke deel van Nederland te kunnen blijven garanderen.  

Multi-utility 

We werken samen met waterschappen en netbeheerders als Rijnland en Stedin in multi-utility concepten. Omdat we drinkwater niet los kunnen zien van grondwater en afvalwater, maar samen moeten zoeken naar manieren om zuinig met water om te gaan. Omdat onze leidingen in de ondergrond naast gas- en elektriciteitsleidingen liggen en we deze veel efficiënter kunnen beheren en onderhouden als we samenwerken. Onze klanten gaan hiervan profiteren omdat een centrale coördinatie van werkzaamheden tot minder overlast zal leiden.  

Aquathermie  

Het water in ons leidingnet kan dienen als duurzame bron van verwarming of koeling van nieuwe wijken en gebouwen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de energietransitie en creëren we waarde voor onze omgeving. Zo versterken we tevens onze positie in de ondergrond omdat ons leidingnet niet alleen voor transport van drinkwater wordt gebruikt, maar ook een functie heeft als drager van energie.  

Deze stappen en de stappen die komen gaan, kunnen wij mede zetten dankzij inspirerende gesprekken, samenwerking en feedback van u, onze relatie. Dank daarvoor! 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze koers De Groeiende Waarde van Duin en Water? Neem daarvoor contact op met Willemijn Bouland, corporate strateeg, via w.bouland@dunea.nl.