Leiden

Zoetwatervoorraden beschermen, samenwerken in de ondergrond

Leiden is sterk in ontwikkeling. Om te beginnen is er een grote woningopgave: voor 2030 wil Leiden 8.500 woningen en 2.700 studenteneenheden realiseren. Ook ten aanzien van andere maatschappelijke opgaven van deze tijd heeft Leiden grote ambities. Klimaatadaptatie, de energietransitie, ontwikkeling van de circulaire economie en digitalisering staan hoog op de agenda. Wij voegen daar graag het belang van drinkwater aan toe.

De ontwikkelingen in Leiden brengen uitdagingen met zich mee in de toch al drukke ondergrond. Veel infrastructuur moet worden vernieuwd en vervangen. En er komen ook ondergrondse functies bij, zoals een warmtenet en gescheiden rioolsystemen in steeds meer wijken. Je zou bijna vergeten dat er in deze ondergrond ook ruimte over moet blijven voor drinkwater. Waterleidingen en warmtenetten moeten niet te dicht bij elkaar liggen, om opwarming van het leidingnet te voorkomen.

Ondertekening convenant Leiden - Dunea - Liander

Ruimte voor drinkwater

Om de groeiende bevolking van Leiden ook in de toekomst van voldoende water van goede kwaliteit te kunnen voorzien, is samenwerking nodig tussen Dunea, ander netbeheerders, overheden en private partijen. Want alleen door vraagstukken als kosten, planning, bereikbaarheid en ruimte gezamenlijk aan te pakken, overzien we het totale plaatje. En alleen dan kunnen we de juiste keuzes maken om een goede basis te leggen voor een duurzame toekomst.

Leiden en Dunea werken samen aan bovenstaande opgaven en weten elkaar goed te vinden. Afgelopen collegeperiode is Dunea nauw betrokken geweest bij de Omgevingsvisie Leiden 2040. Wij zien dit als een goede basis om onze samenwerking in de komende jaren te versterken. Het recent afgesloten convenant ‘Samenwerking en regie in de Leidse Bodem is een goed voorbeeld van die samenwerking.

Geothermie

In de Leidse regio is veel belangstelling voor geothermie (warmtewinning uit de bodem) als duurzame bron van warmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft zoekvergunningen voor geothermie afgegeven, deels in huidige en toekomstige waterwingebieden van Dunea. Dit is een probleem, want drinkwaterwinning en geothermie gaan niet samen

Wij roepen de gemeente Leiden op om duidelijk te zijn over de bescherming van de zoetwatervoorraden. Slechts 6% van de ruimte in Zuid-Holland heeft zoet water dat geschikt is voor de productie van drinkwater. Deze zoetwatervoorraden zijn essentieel om in de vraag naar drinkwater van toekomstige generaties te kunnen voorzien. Het zoeken van aardwarmte mag niet ten koste gaan van de zekerheid van betrouwbaar drinkwater voor de toekomst. 

Busjes Dunea in Leiden

Wat vragen wij van de Leidse politiek?

Wij hopen op een voortzetting van de goede samenwerking in de ondergrond. Daarnaast vragen wij van de gemeente Leiden om samen met ons aan de zorgplicht voor drinkwater te voldoen en huidige en toekomstige beschermingsgebieden voor drinkwater te respecteren, ook bij afweging van oplossingen voor de energietransitie. Met drinkwater mogen wij immers geen risico nemen. 

Ja, ik wil hier graag meer over weten!

Neem voor meer informatie contact op met:

Sanne Ebbinkhuijsen, Strategisch Omgevingsmanager

E-mail: s.ebbinkhuijsen@dunea.nl 
Telefoonnummer: 06-532 066 62

Sanne Ebbinkhuijzen

Gerelateerd nieuws

/-/media/images/nieuws/groepsfoto-dunea-provinciehuis-893x414.ashx

Partijen slaan handen ineen om drinkwater veilig te stellen in de toekomst

Dunea heeft samen met een aantal omgevingspartijen een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen voor de toekomst. De...

Lees meer over Partijen slaan handen ineen om drinkwater veilig te stellen in de toekomst

/-/media/images/nieuws/voorschoten-bal-mobile.ashx

Treinwagon Voorschoten op transportleiding

Parallel aan het spoor waar het tragische treinongeval in Voorschoten plaatsvond, ligt een belangrijke leiding van Dunea. Eén wagon ligt er bovenop...

Lees meer over Treinwagon Voorschoten op transportleiding

/-/media/images/nieuws/geothermie-mobiel-website.ashx

Mijnbouwwet aangepast, nu de vergunningen nog

Gebieden die zijn aangewezen of gereserveerd voor de winning van drinkwater uit grondwater, mogen niet worden doorboord voor het opsporen of winnen...

Lees meer over Mijnbouwwet aangepast, nu de vergunningen nog